EMC apeluje o ratowanie szpitala geriatrycznego

0
321

Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. apeluje o włączenie Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach do planowanej sieci szpitali. W przeciwnym razie, jedynej o tej specjalności placówce w Polsce, może grozić likwidacja.

Zgodnie z proponowanymi w projekcie ustawy o sieci szpitali kryteriami placówka ta nie będzie się kwalifikowała do włączenia do planowanej sieci. Oznacza to, że nie otrzyma środków z NFZ w ramach ryczałtu.

„Resort w ogóle wyrzucił geriatrię ze swoich planów. A znalezienie się w sieci to gwarancja finansowania na cztery lata. Plany resortu nie zapewniają katowickiej placówce tego potrzebnego wsparcia” – czytamy  na stronie EMC.

Spółka przypomina, że leczenie geriatryczne jest tańsze od internistycznego, co zostało między innymi potwierdzone w wyniku kontroli NIK.

– Efektywność hospitalizacji geriatrycznej jest podstawowym argumentem za utrzymaniem geriatrii w systemie. Do 2040 roku nastąpi czterokrotny wzrost liczby pacjentów geriatrycznych – podkreśla dr n. med. Jarosław Derejczyk, dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach i wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii.

Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawiera propozycję utworzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali.

Szpitale zakwalifikowane do sieci będą musiały spełniać szereg warunków, dotyczących między innymi prowadzenia określonych oddziałów czy posiadania umowy z NFZ przez ostatnie dwa lata.

Finansowanie szpitali, które zostaną zakwalifikowane do sieci, będzie oparte na ryczałcie. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ. W PSZ ma być wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Placówki, które nie znajdą się w sieci, będą mogły startować w konkursach ogłaszanych przez NFZ. Na świadczenia ryczałtowe ma zostać przeznaczone 91 procent środków Funduszu na leczenie szpitalne.

Kontrakt katowickiego szpitala za okres 6 miesięcy wynosi 2,5 mln zł, co pozwala na przyjęcie około 800 pacjentów.

EMC opublikowało na swojej stronie list skierowany do ministra zdrowia z apelem o włączenie szpitala do powstającej sieci placówek.