EMC: wzrost przychodów w ramach kontraktów z NFZ

0
509

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2018 roku Grupa EMC wygenerowała przychody w wysokości 81.602 tys. zł. Były one o 4.902 tys. zł, czyli  o 6,4 procenta wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwyższy wzrost – o prawie 7 procent – dotyczy świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach umów z NFZ o prawie 11 procent wzrosły przychody zafakturowane przy jednocześnie zdecydowanie niższym poziomie nadwykonań – świadczeń niezafakturowanych, wykonanych powyżej obowiązującego na dany okres kontraktu.

Natomiast przychody uzyskane od pozostałych klientów komercyjnych wzrosły  o 425 tys. zł czyli o 5,3 procenta w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż w ramach umów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi również wykazuje ciągłą tendencję wzrostową, wzrost przychodów z tego tytułu wyniósł 5 procent. Na ujemne odchylenie w pozycji pozostałych przychodów (spadek o 21 procent) wpłynęło przede wszystkim zaniechanie działalności apteki otwartej w jednostce Q-Med w Oleśnicy.

Szacowana wartość umów z NFZ na 2018 rok na dzień publikacji raportu wynosi 286.482 tys. zł.  Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa EMC wypracowała 2.727 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 31 marca 2018 roku). W przypadku nieuzyskania zwiększenia kontraktu nadwykonania będą sukcesywnie zmniejszane poprzez ograniczenie poziomu świadczeń planowych, z częściowym przesunięciem ich do działalności komercyjnej. Równocześnie czynione są intensywne starania o zwiększenie kontraktów z NFZ w obszarach, w których występuje największe zapotrzebowanie na poszczególne usługi medyczne, których to konsekwencją są wykonywane nadwykonania.

Za I kwartał 2018 roku Grupa EMC zanotowała stratę netto w wysokości 3 468 tys. zł. Rok wcześniej strata wynosiła 1 936 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży Grupy za rok 2017 wyniosły 311 501 tys. zł.

Działalność Grupy EMC jest obecnie prowadzona na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Sieć zarządza 10 szpitalami i 26 przychodniami. Zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników.

Wszystkie szpitale z Grupy Kapitałowej EMC zostały ujęte w sieci szpitali, czyli w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który obowiązuje od 1 października 2017 roku.