EMC: wzrost przychodów za trzy kwartały 2017 roku

0
303


Grupa EMC Instytut Medyczny zanotowała za trzy kwartały 2017 roku (od 1 stycznia do 30 września 2017) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 225 920 tys. zł. Było to więcej o 10,65 procenta niż w analogicznym okresie roku 2016, kiedy to przychody miały wartość 204 178 tys. zł.

Za trzy kwartały 2017 roku Grupa EMC zanotowała także stratę netto w wysokości 6 820 tys. zł. Rok wcześniej była to strata wynosząca 7 225 tys. zł.

W III kwartale 2017 roku (od 1 lipca do 30 września 2017) Grupa EMC uzyskała 74 851 tys. zł przychodu ze sprzedaży oraz 2 803 tys. zł straty.

Przychody uzyskane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowią około 87 procent wszystkich przychodów Grupy Kapitałowej EMC.

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku sprzedaż usług dla klientów komercyjnych (indywidualnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych) była wyższa w porównaniu do 2016 roku o 3.450 tys. zł.

Grupa EMC Szpitale prowadzi obecnie 10 Szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.  

Wszystkie placówki Grupy zgodnie z listą ogłoszoną 27 czerwca 2017 roku znalazły się w „sieci szpitali”, która rozpoczęła działalność 1 października 2017 roku.