Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Finansowanie

Telemedycyna: wzrost przychodów i spadek zysku w 2016 roku

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w roku 2016 osiągnęły 5 379 425, 97 zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 5 240 951,21 zł. Zysk netto w roku 2016 wyniósł 112 873,17 zł. Za rok 2015 zanotowano 281 203,91 zł zysku netto.

Więcej »

Polmed: spadek udziału świadczeń finansowanych przez NFZ w przychodach

W I kwartale 2017 roku pomimo zwiększenia przychodów z kontraktów z NFZ o ponad 250 tys. złotych, ich udział w przychodach Grupy Polmed spadł do poziomu 18,1 procenta sprzedaży ogółem. W analogicznym okresie 2016 roku wskaźnik ten wynosił 21,5 procenta. 

Więcej »

EMC: wzrost przychodów o 13 procent

Grupa EMC osiągnęła w I kwartale 2017 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 76 600 tys. zł, było to o 13 procent więcej niż w I kwartale 2016 roku, kiedy to przychody miały wartość 67 681 tys. zł. 

Więcej »

Enel-Med: wzrost przychodów w I kwartale 2017 roku

Pierwszy kwartał 2017 roku to kontynuacja wzrostu przychodów Centrum Medycznego Enel-Med. W okresie tym przychody Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne Enel-Med wyniosły 76,5 mln zł, czyli o 17 procent więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Więcej »

Laboratoria Dialab: współpraca z ubezpieczycielami

Laboratoria Dialab, prowadzące placówki na Dolnym Śląsku, nawiązały współpracę z firmami ubezpieczeniowymi: Inter Ubezpieczenia, Saltus Ubezpieczenia i Allianz. Klienci ubezpieczycieli mogą korzystać z bezpłatnych badań w ramach pakietów medycznych.

Więcej »

Dom Lekarski: wzrost przychodów z usług komercyjnych

W 2016 roku w porównaniu do roku 2015 spółka Dom Lekarski zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 19 procent osiągając poziom 18.609,9 tys. zł, przy wzroście kosztów działalności operacyjnej o 20 procent. 

Więcej »

Polmed: umowa z TU Zdrowie

Spółka Polmed poinformowała o zawarciu 22 maja 2017 roku aneksu do umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Zdrowie S.A. Aneks dotyczy przedłużenia umowy dotyczącej świadczenia usług likwidacji szkód przez operatora medycznego.

Więcej »

Medicalgorithmics: wzrost przychodów w I kwartale 2017

W I kwartale 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics wyniosły 41.466 tys. zł i były wyższe o 181 procent w stosunku do przychodów w analogicznym okresie 2016 roku. Główną przyczyną wzrostu przychodów było objęcie konsolidacją wyników finansowych MediLynx za cały pierwszy kwartał 2017 roku. 

Więcej »

Indexmedica: współpraca z TU Allianz

Centrum Stomatologii Estetycznej Indexmedica z Krakowa rozpoczęło współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz. Centrum działa przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie i jest ukierunkowane na leczenie rodzinne. 

Więcej »

Częstochowa: Centrum Medyczne Alfamedica w sieci Inter Polska

Centrum Medyczne Alfamedica Silesia North z  Częstochowy rozpoczęło współpracę z siecią Inter Polska. Klienci tego ubezpieczyciela mogą korzystać z usług oferowanych przez placówkę.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »