Forum IT i Forum Telemedycyny – synergia zagadnień i ścisła współpraca

0
794

Andrzej Osuch
Przewodniczący Forum IT i Forum Telemedycyny Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum IT i Forum Telemedycyny to grupy tematyczne działające w ramach związku Pracodawcy Medycyny Prywatnej, ściśle ze sobą współpracujące ze względu na liczne synergie poruszanych zagadnień.

Współczesna informatyka medyczna (Healthcare IT) nie zajmuję się już wyłącznie obsługą technologiczną usług medycznych, ale koncentruje się na cyfrowej transformacji całych procesów w obszarze opieki zdrowotnej. Oznacza to coraz większe zaangażowanie IT w realizację celów biznesowych podmiotów medycznych oraz udział w kreowaniu całych rozwiązań produktowych, których realizacja staje się możliwa dopiero dzięki wykorzystaniu nowych technologii.

Tak dzieje się na przykład w obszarze planowania opieki, zarządzania ścieżką pacjenta, zaangażowania pacjenta w proces leczenia, monitorowania jakości czy właśnie w telemedycynie.

Agenda Forum IT to zatem przekrojowe zagadnienia dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej, standardów interoperacyjności, identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania, podpisu elektronicznego, jak również bezpieczeństwa informacji, w tym cyberbezpieczeństwa.

Z kolei celem Forum Telemedycyny jest budowanie świadomości rynku na temat korzyści wynikających z telemedycyny, monitorowanie i opiniowanie telemedycznych regulacji prawnych w całym przebiegu procesu legislacyjnego, reprezentowanie środowiska pracodawców wobec instytucji zewnętrznych, jak również bieżąca komunikacja i współpraca pomiędzy podmiotami tworzącymi Forum.

Oba fora delegują ekspertów i przedstawicieli do rynkowych inicjatyw interdyscyplinarnych oraz ciał kolegialnych związanych z szeroko pojętym e-zdrowiem, takich jak na przykład Rada ds. Interoperacyjności, zespoły robocze Kodeksu Branżowego RODO czy konsultacje społeczne w ramach rządowych projektów e-Zdrowia.

Formuła działalności forów to otwarte spotkania warsztatowe oraz praca w grupach roboczych powoływanych w ramach danych inicjatyw.