Genomed: umowa z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN

0
115


Genomed S.A. 13 lipca 2017 roku podpisał umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie przez spółkę usług sekwencjonowania bibliotek RNA metodą sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS) oraz analizy bioinformatycznej uzyskanych danych.

Umowa zawarta została na rok, czyli do 13 lipca 2018 roku, a jej wartość wynosi 595.910,40 zł brutto.

ICHB PAN to interdyscyplinarny ośrodek badawczy o statusie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), który otrzymują najlepsze instytucje naukowe, prowadzące badania na poziomie międzynarodowym.

Genomed współpracuje z ICHB PAN od 2009 roku, usługi świadczone przez spółkę obejmują między innymi syntezę oligonukleotydów oraz sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz NGS.

Według spółki Genomed podpisanie umowy jest potwierdzeniem posiadanego doświadczenia w realizacji wysoce złożonych projektów, opartych na najnowszych technologiach genomowych, oraz opracowania przez zespół bioinformatyczny Genomed S.A. zestawu zaawansowanych narzędzi analizy danych.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.