Genomed: wzrost przychodów dzięki sprzedaży innowacyjnych usług

0
339

Przychody netto ze sprzedaży spółki Genomed S.A. za III kwartał 2016 roku wyniosły 3.623 tys. zł i były o 62 procent wyższe od przychodów osiągniętych w roku 2015 w tym samym okresie. Poprawa wyników finansowych była efektem sprzedaży innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły w tym okresie tylko o 39 procent. Spółka zamknęła III kwartał zyskiem netto w wysokości 212 tys. zł oraz wynikiem EBIDTA w wysokości 401 tys. zł.

Natomiast przychody za trzy kwartały 2016 roku wyniosły 10.296 tys. zł, a wynik netto 392 tys. zł. Rok wcześniej spółka odnotowała stratę w wysokości 466 tys. zł.

Dodatni wynik finansowy spółki w III kwartale 2016, podobnie jak narastające wyniki za trzy kwartały tego roku, wynikają ze stałego wzrostu sprzedaży innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, a szczególnie oferty badań przesiewowych oraz nieinwazyjnych badań prenatalnych.

W trzecim kwartale 2016 roku Genomed  konsekwentnie rozbudowywał sieć współpracujących placówek, oferujących nieinwazyjny genetyczny test prenatalny NIFTY. Dzięki podpisaniu umów o współpracy z kilkudziesięciu nowymi placówkami, badanie dostępne jest już w ponad 300 placówkach. Wysoka dostępność oraz najwyższa jakość obsługi klientów czynią test NIFTY najbardziej rozpoznawalnym i najczęściej wykonywanym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym w Polsce.

W III kwartale 2016 roku spółka podpisała także szereg nowych umów, związanych z usługami diagnostycznymi dla sektora naukowego, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych. Najistotniejszą z nich jest umowa z wieloletnim klientem -Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach – na usługi sekwencjonowania oraz syntezy i oczyszczania oligonukleotydów.

Spółka podpisała także kolejne umowy na usługi sekwencjonowania z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach i Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

NZOZ Genomed uzyskał kolejne międzynarodowe certyfikaty diagnostyczne (European Molecular Quality Network i Cystic Fibrosis Network), potwierdzające najwyższą jakość wciąż rozszerzanego zestawu usług z zakresu diagnostyki molekularnej, opartej na najnowszych technologiach sekwencjonowania.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.

Genomed wykonuje test NIFTY we własnym laboratorium. Spółka rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.