GNS: lądowisko w Świebodzinie oficjalnie otwarte

0
331

Nowy Szpital w Świebodzinie zbudował nowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lądowisko zostało wpisane do Krajowej Ewidencji Lądowisk i jest gotowe do przyjmowania śmigłowców LPR. 

11 sierpnia 2017 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia ladowiska, w której wzięli udział między innymi: wicewojewoda lubuski, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Narodowego w Zielonej Górze oraz przedstawiciele świebodzińskiego samorządu.

Nowy Szpital w Świebodzinie jak wszystkie placówki, które prowadzą szpitalne oddziały ratunkowe miał obowiązek wybudowania lądowiska dla śmigłowców.

Lądowisko zlokalizowane jest przy ulicy Jeziorowej i powstało na działce wydzierżawionej od gminy. Ze względu na uwarunkowania, teren został wyrównany i wzmocniony kolumnami wibrocementowymi. Lądowisko jest ogrodzone i oświetlone, dlatego śmigłowce mogą na nim lądować również w nocy.

Inwestycja zrealizowana przez Nowy Szpital w Świebodzinie kosztowała około 1,8 mln zł. Mając na uwadze potrzeby pacjentów szpital planuje również modernizację SOR-u oraz wyposażenie oddziału w dodatkowe aparaty do znieczulania, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory. W tym celu placówka przystąpiła do konkursu unijnego na doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wyniki konkursu będą znane pod koniec sierpnia 2017 roku.

Szpital w Świebodzinie posiada 5 oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny, a także Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W sumie posiada 138 łóżek. Posiada też poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne i zespoły ratownictwa medycznego.

Grupa Nowy Szpital obejmuje 10 placówek zlokalizowanych w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim. Wszystkie placówki Grupy trafiły do ogłoszonej pod koniec czerwca 2017 sieci szpitali.