Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Inwestycje

Telemedycyna Polska rozwija współpracę z Grupą Neuca

Spółka Telemedycyna Polska w trzecim kwartale 2017 roku prowadziła szereg pilotażowych projektów mających na celu zapoczątkowanie współpracy z podmiotami i wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Neuca S.A. Pod koniec 2016 roku 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska kupiła Neuca Med, spółka z Grupy Neuca.

Więcej »

Air Liquide: połączenie spółek zależnych

Spółka Air Liquide Sante sp. z o.o. planuje połączyć się ze spółką St. Vincent Medical Center sp. z o.o. Jedynym wspólnikiem spółki przejmującej i spółki przejmowanej jest Air Liquide Polska sp. z o.o.

Więcej »

Skierniewice: Klinika Rehabilitacji Nowy Dwór inwestuje w nową placówkę

Klinika Rehabilitacji Nowy Dwór w Nowym Kawęczynie koło Skierniewic buduje nową placówkę. Budynek będzie miał 950 metrów kwadratowych powierzchni i umożliwi przyjęcie większej liczby pacjentów oraz zwiększenie zakresu oferowanych usług.

Więcej »

Kraków: konsultacje w Szpitalu Bonifratrów także w soboty

Szpital Bonifratrów w Krakowie uruchomił możliwość skorzystania z komercyjnych konsultacji ortopedycznych również w soboty. Konsultacje są dostępne w okresie od listopada do lutego.

Więcej »

Warszawa: pakiety badań w CM MediCenter

Centrum Medyczne MediCenter z Warszawy wprowadziło do swojej oferty pakiety badań laboratoryjnych. Pakiety umożliwiają skorzystanie z badań w niższych cenach. Rabaty wynoszą do 21 procent.

Więcej »

Synevo: nowy punkt pobrań w województwie świętokrzyskim

Laboratoria Medyczne Synevo otworzyły nowy punkt pobrań zlokalizowany w miejscowości Końskie, w województwie świętokrzyskim. Punkt znajduje się przy ulicy Łaziennej 1. Pod tym adresem działają także gabinety lekarskie.

Więcej »

Szczecin: nowe świadczenia w Centrum Twoja Przychodnia

Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne rozszerzyło zakres oferowanych usług o konsultacje w zakresie neurologii. Konsultacje są komercyjne. Placówka działa przy ulicy Janickiego 33. Specjalizuje się w opiece ginekologicznej, położniczej oraz uroginekologicznej. 

Więcej »

Lublin: CM Sanitas rozszerza ofertę dla kobiet w ciąży

Centrum Medyczne Sanitas z Lublina rozwija usługi medyczne dla kobiet w ciąży. Pacjentkom poradni ginekologicznej oferowane są bezpłatne świadczenia w zakresie stomatologii.

Więcej »

Toruń: Szpital Matopat rozszerza zakres usług psychologicznych

Szpital Specjalistyczny Matopat z Torunia rozszerza zakres usług oferowanych przez poradnię psychologiczną. W tym celu nawiązał współpracę ze specjalistą oferującym pomoc psychologiczną w formie terapii indywidualnej oraz interwencji. Konsultacje psychologa są komercyjne.

Więcej »

Kraków: oddział Szpitala Bonifratrów po modernizacji

Pod koniec października 2017 roku do użytku po modernizacji został oddany oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów im. Jana Grandego w Krakowie. Pomieszczenia przeszły kompleksową modernizację, powstały bezpieczne wnętrza, jasne sale chorych z łazienkami, wyposażone w systemy przywołania. 

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »