Określono czynności zawodowe fizjoterapeuty

0
350

24 lipca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty. Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz tych czynności w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia.

Poziom podstawowy posiada osoba, która ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy „technik fizjoterapii”, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, oraz osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy.

Poziom rozszerzony dotyczy osoby, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1–7 ustawy, a poziom specjalistyczny posiada fizjoterapeuta z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.

Wykaz wszystkich czynności zawodowych fizjoterapeuty zawiera 29 takich czynności, zebranych w 16 grup. Stanowią one załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 lipca 2018.