Konferencja: Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

0
304

5 grudnia 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca wyzwań związanych z wprowadzaniem nowych technologii w ochronie zdrowia. Jednym z poruszanych tematów będzie bezpieczeństwo dokumentacji medycznej.

Poza tym uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat sposobów usprawniania działalności placówek medycznych i sposobów na ułatwienie kontaktów z pacjentami.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie jak wsparcie technologiczne – optymalizacja i bezpieczeństwo, elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów,  zarządzanie procesami biznesowymi, Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące, Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, ERP – narzędzia zintegrowane – obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów, CRM, mobilne rozwiązania dedykowane,  outsourcing usług czy partnerstwo publiczno-prywatne.

Prelegentami konferencji będą: Krzysztof Nyczaj, przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia, Marek Nowak, dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu,  Jarosław Boryń, zastępca dyrektora  ds. technicznych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu,  Agnieszka Pietrzak  z  Kancelarii Adwokackiej APDK oraz Roman Radomski, prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej.
Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych oraz Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Organizatorzy do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszają kadrę menedżerską placówek ochrony zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii,  doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,  przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej, osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT, dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych, osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,  kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,  kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,  przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej, ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg, szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.

Program konferencji dostępny jest na stronie: www.successpoint.pl

Bezpłatne rejestracja: www.successpoint.pl