NFZ: dodatkowe 280 mln zł na świadczenia

0
482

16 kwietnia 2018 opublikowane zostało zarządzenie prezesa NFZ, z którego wynika, że 280 860 tys. zł z rezerwy ogólnej Funduszu zostanie przeznaczone na operacje zaćmy, zabiegi endoprotezoplastyki, a także na świadczenia psychiatryczne i pilotaż w podstawowej opiece zdrowotnej.

Na zwiększenie wyceny punktowej i podniesienie cen punktu w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w II półroczu 2018 roku będzie przeznaczone 57 740 tys. zł,

43 120 tys. zł będzie stanowić zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych  w ramach realizacji programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ PLUS), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, natomiast 180 mln zł zostanie przeznaczone na utrzymanie w II kwartale 2018 roku zwiększonego dostępu do świadczeń leczenia zaćmy i endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego.

Projektowany podział środków finansowych między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ oparto na symulacjach dokonanych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Departament Analiz i Strategii Centrali NFZ oraz na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2018, z uwzględnieniem kosztów leczenia zaćmy zrealizowanych w 2017 roku w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.