Pracodawcy Medycyny Prywatnej na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

0
707

Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbędzie się od 8 do 10 marca 2018 roku w Katowicach, uczestnikami paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej. Będą rozmawiać na temat sytuacji w ochronie zdrowia z przedstawicielami rządu, parlamentu, instytucji ochrony zdrowia, samorządów i organizacji pacjentów.

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, będzie uczestnikiem Okrągłego Stołu Wyzwań Zdrowotnych, otwierającego Kongres. Debata ta potrwa od godziny 9.00 do 11.30, a jej tematyka będzie dotyczyła najważniejszych zmian w systemie opieki zdrowotnej, finansowania ochrony zdrowia, struktury świadczeń zdrowotnych w Polsce oraz problemów kadrowych. W panelu tym będzie uczestniczył minister zdrowia Łukasz Szumowski, Andrzej Jacyna, p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, a także Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Beata Małecka-Libera, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Tomasz Latos, poseł na Sejm, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, Lidia Gądek, poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland, Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich oraz Ewa Borek, prezes zarządu Fundacji My Pacjenci.

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, reprezentujący również Pracodawców Medycyny Prywatnej, będzie natomiast uczestnikiem dwóch sesji. Pierwsza z nich dotyczyć będzie rosnących kosztów opieki zdrowotnej i sposobów rozwiązania tego problemu. Sesja odbędzie się od 12.00 do 13.30. Tematyka dyskusji będzie między innymi dotyczyła zwiększania udziału PKB w wydatkach na ochronę zdrowia, składki zdrowotnej, współpłacenia i dopłaty pacjentów do świadczeń oraz dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

W panelu tym wezmą także udział: Andrzej Jacyna, p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, Krzysztof Kopeć, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Wojciech Kozłowski, Partner, Dentons, Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji, Andrzej Sośnierz, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia i Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Moderatorem będzie Adam Kozierkiewicz, ekspert rynku ochrony zdrowia.

Andrzej Mądrala weźmie także udział w sesji panelowej dotyczącej wpływu stanu zdrowia społeczeństwa na gospodarkę. Tematy w niej poruszane to  – Możliwie długie życie w zdrowiu sprzyja wzrostowi gospodarczemu – to bardzo opłacalna inwestycja, Koszty pośrednie w ochronie zdrowia – czy potrafimy je liczyć? Każdy wyleczony pacjent musi wracać do pracy? Medycyna pracy w Polsce – czy mamy dobry model?

W dyskusji tej wezmą także udział: Paweł Buszman, prezes zarządu, American Heart of Poland SA, Magdalena Czarnecka-Operacz z Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Andrzej Jacyna p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych NFZ, Adam Kozierkiewicz, Maciej Pirówg, prezes zarządu Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych, Jacek Walczak, prezes Instytutu Arcana, Paweł Wdówik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, pierwszy zastępca prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz jako moderator – Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego.

III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach już po raz trzeci. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu znajdują się na stronie www.hccongress.pl