Pracodawcy Medycyny Prywatnej współorganizatorami II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP

0
660

26 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się II Kongres Zdrowia Pracodawców RP. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest związek Pracodawców Medycyny Prywatnej, który przygotowuje dwie dyskusje panelowe.

Pierwsza z dyskusji będzie dotyczyła obszarów współpracy sektora publicznego i prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia. Uczestnicy panelu będą chcieli zwrócić uwagę na fakt, że pomimo iż presja demograficzna i ekonomiczna na systemy opieki zdrowotnej narasta, potencjał prywatnego sektora medycznego wciąż nie jest wystarczająco wykorzystany. Możliwych pól współpracy między sektorem publicznym i prywatnym jest wiele, jednak potrzebny jest konstruktywny dialog oraz lepsza koordynacja działań.

Obszary tematyczne debaty obejmą takie zagadnienia jak prywatny sektor zdrowotny w Polsce jako partner i uzupełnienie systemu publicznego, możliwe pola synergii i formy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, potencjał sektora prywatnego w realizacji potrzeb zdrowotnych obywateli, mit „bezpłatnej” opieki zdrowotnej a nowe formy finansowania systemu oraz outsourcing usług medycznych – niedoszacowane korzyści, niewykorzystany potencjał.

W panelu wezmą udział: Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, Anna Czech, z sejmowej komisji zdrowia, Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Maciej Miłkowski z NFZ, Jadwiga Suchecka z Uniwersytetu Łódzkiego, Łukasz Zalicki z EY oraz Jakub Swadźba i Tomasz Wachnicki, reprezentujący zarząd Pracodawców Medycyny Prywatnej. Moderatorem będzie Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Drugi panel dyskusyjny, którego moderatorem również będzie Anna Rulkiewicz, będzie dotyczył odpowiedzialności pracodawcy za zdrowie pracownika z perspektywy zdrowia publicznego.

Obszary tematyczne debaty będą dotyczyły aktualnego modelu opieki zdrowotnej nad pracownikiem w odniesieniu do realiów polskiego rynku pracy, modelowej współpracy pomiędzy służbą medycyny pracy, pracodawcą i systemem ochrony zdrowia, roli pracodawcy w systemie ochrony zdrowia pracujących i specyfiki współczesnych narażeń zawodowych, możliwości współdziałania ochrony zdrowia pracujących i podstawowej opieki zdrowotnej oraz potencjału medycyny pracy w zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu chorób.

W panelu wezmą udział: Zbigniew Król, wiceminister zdrowia, Grzegorz Juszczyk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Danuta Koradecka z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Stanisława Szwed z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Walusiak-Skorupa z Instytutu Medycyny Pracy, a także Grażyna Jaworska-Fik z PKO BP, Jacek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego oraz Aleksandra Petryga z Procter&Gamble.

Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej będą także uczestniczyć w innych panelach dyskusyjnych. Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicovera i członek zarządu PMP, oraz Adam Rozwadowski, prezes Enel-Med i wiceprezes PMP, wezmą udział w panelu na temat wpływu koordynacji i innowacji w ochronie zdrowia na rozwój społeczno-gospodarczy.

W panelu otwierających Kongres, dotyczącym bezpieczeństwa obywatela w kontekście odpowiedzialnego rozwoju, weźmie udział prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anna Rulkiewicz oraz Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, który również wygłosi przemówienie podsumowujące kongres. Natomiast w panelu dotyczącym e-zdrowia dla Polski będzie uczestniczył Andrzej Osuch, reprezentujący Lux Med.

Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”, a punktem odniesienia przeprowadzonych w ramach Kongresu dyskusji będzie rządowa Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w której określone zostały postulaty dla wszystkich obszarów gospodarki oraz zasady, jakimi należy się kierować przy ich realizacji.

Wśród poruszanych tematów znajdą się także zagadnienia związane z rolą innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, z jakością w polskich szpitalach oraz z profilaktyką zdrowotną.

Udział w Kongresie potwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski, który wygłosi przemówienie wstępne.

Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja – dostępne są na stronie www.kongreszdrowia.pl