Pracodawcy RP: propozycja mediacji między lekarzami i Ministerstwem Zdrowia

0
281

Pracodawcy RP wystąpili z propozycją mediacji między lekarzami i Ministerstwem Zdrowia w sporze dotyczącym umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2015. Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, przyjął ofertę mediacji. Federacja jest członkiem Pracodawców RP od sierpnia 2014.

Spór dotyczy między innymi stawki kapitacyjnej oraz zakresu badań wykonywanych i zlecanych przez lekarzy POZ w związku z wejściem w życie tzw. pakietu kolejkowo-onkologicznego.

Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego żądają zniesienia limitów onkologicznych (chodzi o ograniczoną liczbę wydawanych kart leczenia onkologicznego), likwidacji możliwości jednostronnej zmiany umowy przez NFZ, zmiany zasad weryfikacji ubezpieczeń przez NFZ, przywrócenia dotychczasowego modelu opieki nad chorymi z cukrzycą i przewlekłymi chorobami układu krążenia (powrót do modelu, gdy stawka na tych pacjentów była trzy razy wyższa od pozostałych) oraz przywrócenia prawa leczenia u dermatologa i okulisty bez skierowania.

W roku 2014 odbyło się kilkanaście spotkań lekarzy z Ministerstwem Zdrowia. Ostatnie odbyło się 29 grudnia 2014 i nie przyniosło efektów. W rezultacie od 2 stycznia 2015 zamkniętych jest 25 procent przychodni POZ. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach: lubuskim, lubelskim, podlaskim i  warmińsko-mazurskim. W czterech województwach 100 procent placówek podpisało umowy – w wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.

Minister zdrowia zachęca lekarzy do tworzenia nowych placówek oferujących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 2 stycznia 2015 na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ ułatwiające procedury z tym związane i skracające czas niezbędnych formalności. Także 2 stycznia 2015 minister zdrowia poinformował, że rozpoczęto procedury dotyczące utworzenia 67 nowych jednostek POZ  w całym kraju.

Minister zapowiedział też, że te placówki, które nie będą otwarte 5 stycznia 2015, będą musiały od nowa rozpocząć procedurę rejestracji przychodni (jeżeli będą chciały dalej prowadzić działalność w systemie finansowania publicznego).