Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

Komisja zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

27 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia zorganizowane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek posłów opozycji zainspirowanych pismami kierowanymi do komisji przez środowiska pielęgniarek i położnych.

Więcej »

Alert legislacyjny

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. zostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ nr 13/2014/DGL zmieniające zarządzenie Nr 50/2012/DGL z 8 sierpnia 2012 roku  w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Więcej »

Alert legislacyjny

13 marca 2014 roku, upływa termin do złożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Każdy podmiot korzystający ze środowiska ma też obowiązek uiszczenia opłaty środowiskowej, chyba że opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł.

Więcej »

Alert legislacyjny: sprawozdanie o odpadach do 15 marca 2014

Kancelaria Fortak & Karasiński radcowie Prawni Sp. p. przypomina, iż 15 marca 2014 roku upływa termin złożenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach medycznych.

Więcej »

NFZ: nowelizacja zarządzenia dotyczącego leczenia szpitalnego

Pełniący obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski podpisał 4 lutego 2014 roku nowelizację zarządzenia dotyczącego leczenia szpitalnego. Zmiany w zarządzeniu dotyczą w szczególności rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu położnictwa i ginekologii oraz neonatologii.

Więcej »

Alert legislacyjny

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zostały opublikowane nowe akty prawne – zarządzenie prezesa NFZ dotyczące ratownictwa medycznego oraz projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie leczenia szpitalnego.

Więcej »

Alert legislacyjny

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej zamieścił zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zawierania umów na świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego. Zarządzenie wprowadza kilka istotnych zmian w dotychczasowych przepisach.

Więcej »

Alert legislacyjny

10 stycznia 2014 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 1/2014/DOSZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego.

Więcej »

Pracodawcy RP: europejskie zasady prawa zamówień publicznych – przyjazne dla przedsiębiorców

Pracodawcy RP pozytywne ocenili przyjętą przez Parlament Europejski reformę Prawa zamówień publicznych, która zakłada odejście od kryterium najniższej ceny przy rozstrzyganiu przetargów. – To bardzo dobra wiadomość, przy założeniu, że unijna dyrektywa zostanie wprowadzona niezwłocznie do prawa krajowego – mówi ekspert Pracodawców RP Jacek Cieplak.

Więcej »

Alert legislacyjny

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1391) podmioty lecznicze, praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek oraz apteki są obowiązane do sporządzenia sprawozdań statystycznych za 2013 rok.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »