Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Przepisy obowiązujące

Alert legislacyjny

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowotnego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki, wprowadza nowe elementy w kryteriach ocen.

Więcej »

Alert legislacyjny

Na stronie internetowej  Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się  zarządzenie nr 22/2013/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określania kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej »

Mówmy o szansach, nie o zagrożeniach

Robert Mołdach, Pracodawcy Medycyny Prywatnej

9 marca 2013 roku minęły dwa lata od przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Polska przygotowała projekt ustawy transponującej dyrektywę do prawa polskiego. Czy to oznacza, że właściwie wykorzystaliśmy dany nam czas?

Więcej »

Ubezpieczenia od zdarzeń medycznych: przesunięcie terminu

Prawdopodobnie o rok, czyli do stycznia 2015 roku, zostanie przesunięty termin wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, dotyczących szpitali.

Więcej »

300 szpitali publicznych może zostać przekształconych w spółki

W roku 2013 prawdopodobnie 40-50 polskich szpitali zostanie przekształconych w spółki prawa handlowego. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte samorządy terytorialne, które zarządzają szpitalami, powinny się spieszyć z ich przekształcaniem, ponieważ pula pieniędzy przeznaczona na umorzenie długów SPZOZ-ów kurczy się.

Więcej »

Komisja Europejska w sprawie pomocy państwa dla szpitali

Maciej Barczewski,
Kancelaria Adwokacka SCBP Sykuna-Cieslewicz-Bartecki

Komisja Europejska decyzją z dnia 28 października 2009 roku w sprawie pomocy państwa wprowadzonej w życie przez Królestwo Belgii na rzecz finansowania szpitali publicznych sieci IRIS w regionie stołecznym Bruksela nie wniosła zastrzeżeń wobec rozpatrywanych środków. 

Więcej »

Polskie szpitale gotowe do przyjęcia zagranicznych pacjentów

Polska – podobnie jak pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej – ma obowiązek wdrożyć do 25 października 2013 roku dyrektywę w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Zaproponowane w niej rozwiązania dają szansę na rozwój tzw. turystyki medycznej. Do tego potrzeba jednak woli decydentów i podjęcia szybkich działań.

Więcej »

Alert legislacyjny

25 marca 2013 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie klasyfikacji danych i systemów kodów w Systemie Informacji Medycznej. Ma ono na celu określenie wymogów działania systemu teleinformatycznego służącego przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej »

Propozycje Ministerstwa mogą zatrzymać pozytywne zmiany

Marcin Szulwiński,
prezes
Grupy Nowy Szpital


Nie znamy jeszcze projektu ustawy w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia, jednak opierając się na przedstawionych założeniach, możemy stwierdzić że propozycje  Ministerstwa Zdrowia mogą zatrzymać pozytywne zmiany, które już dokonały się w ochronie zdrowia.

Więcej »

NFZ: propozycja zmian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz przekazała 21 marca 2013 roku do konsultacji projekt zmiany zarządzenia w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zmiany mają na celu między innymi poprawę jakości świadczeń udzielanych dzieciom.

Więcej »

Komentarz

Pracodawcy RP: szpitale prywatne obawiają się o swój los

Projekt zmiany tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  przewiduje zwrot za tzw. nadwykonania placówek medycznych. Tymczasem plan na rok 2018 wciąż pozostaje nieuchwalony - alarmują Pracodawcy RP.

Więcej »

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »