Rusza pilotażowy program e-recept

0
648

1 marca 2018 Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Trwa pilotaż e-recepty, który jest prowadzony w Siedlcach i Skierniewicach. Pierwsze recepty elektroniczne w tych miastach mają być wystawiane od maja 2018.

Natomiast recepty elektroniczne we wszystkich placówkach medycznych mają być wystawiane od 2020 roku. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyjaśniał w Sejmie, że elektroniczne recepty będą zawierały rozwiązania, które umożliwią korzystanie niemal w identyczny sposób jak z recept papierowych, tzn. każdy pacjent na życzenie będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny, który będzie zawierał informacje wypisywane obecnie na recepcie, czyli nazwę produktu i informacje o dawkowaniu.

Lekarz będzie mógł wystawić receptę bez osobistego zbadania pacjenta, czyli  po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nowe przepisy przewidują (art. 42 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), iż bez badania pacjenta lekarzowi wolno wystawić jedynie receptę niezbędną do kontynuacji leczenia. A contrario, lekarz może wystawić (każdą) receptę po zbadaniu pacjenta, a badanie (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy), może być osobiste lub nastąpić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. To kluczowa zmiana dla możliwości rozwoju usług telemedycznych.

Elektroniczna dokumentacja medyczna, w tym e-recepty, ma być podpisywana także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie w grudniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (obecnie może ona być podpisywana podpisem kwalifikowanym oraz przez profil zaufany ePUAP).

Zmienią się także kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym wystawianych w postaci elektronicznej), zasady sprawozdawczości, jaką apteki przekazują Narodowemu Funduszowi Zdrowia, oraz wystawianie zapotrzebowania na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.