Swissmed rozwija ofertę usług dla seniorów

0
409

Swissmed w najbliższym okresie planuje otwarcie wieloprofilowego oddziału szpitalnego, w którym jedną z wielu specjalizacji będzie geriatria z pełną diagnostyką chorób osób starszych. Poza tym będą tam dostępne świadczenia w zakresie chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, psychiatrii oraz medycyny sportowej.

– Oferowanie tych usług to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na prywatne usługi lecznictwa szpitalnego – wyjaśnia Roman Walasiński, prezes zarządu spółki Swissmed Centrum Zdrowia w komunikacie dołączonym do sprawozdania rocznego.

Spółka przejęta także cesją kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni kardiologicznej i będzie także rozwijać działalność ambulatoryjną w gabinetach mieszczących się w budynku Szpitala Swissmed w Gdańsku, zlokalizowanym przy ulicy Wileńskiej 44.

W placówce otwarty został także oddział położniczo-neonatologiczny, który będzie kontynuował wcześniejsze tradycje Szpitala Swissmed, w którym przyszło na świat ponad cztery tysiące dzieci.

Czytaj: Swissmed wznowił działalność oddziału położniczo-neonatologicznego>>>

Planowane jest także zbudowanie od podstaw oferty usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szpital chce także rozszerzać komercyjną ofertę zabiegową szpitala.

W ramach działań na rzecz seniorów Swissmed poprzez swoją fundację Promedicine aktywnie działa na polu aktywizacji osób starszych, a wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego organizuje wykłady i ćwiczenia dla licealistów w ramach Pomorskiego College’u Medycznego.

Środki na realizację nowych inwestycji Swissmed pozyskał w wyniku sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny na rzecz spółki Lux Med.