Szpital Gajda-Med poprawia wyniki finansowe

0
396

W ciągu 3 lat Szpital Powiatowy Gajda-Med zwiększył kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia o 10 mln zł. Placówka, która miała najniższy kontrakt z NFZ w Polsce, podpisuje kolejne umowy z Funduszem. Poprawia także wyniki finansowe i wypracowuje zysk.

Kontrakty zawarte przez szpital z NFZ w roku 2017 i 2018 dotyczyły między innymi świadczeń pielęgnacyjnych w opiece długoterminowej, rehabilitacji kardiologicznej dziennej i stacjonarnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku stacjonarnym, poradni geriatrycznej i poradni chorób metabolicznych.

Do przychodni powróciły usługi stomatologiczne finansowane przez NFZ.

Kontrakt szpitala w roku 2015 wynosił około 21 mln zł, w roku 206- około 24 mln zł, w roku 2017 – około 29 mln zł, a w roku 2018, według obecnego stanu, zamknie się on w kwocie około 31 mln zł. Kwota ta może jeszcze ulec zmianie.

– W 2015 roku udało się ograniczyć straty z około 400 tysięcy miesięcznie do 200 tysięcy złotych miesięcznie. W 2017 roku przychody stanowiły około 31,6 miliona złotych, koszty około 33 miliony złotych. Spółka nie posiada przeterminowanych zobowiązań. Spółka wypracowała zysk w kwocie 53 tysięcy złotych – podkreślał prokurent i zarazem Dyrektor Generalny spółki, dr Robert Gajda  na posiedzeniu komisji Rady Powiatowej w Pułtusku.

W ciągu minionych trzech lat w szpitalu zrealizowano także wiele inwestycji. Dotyczyły one recepcji i izby przyjęć, lądowiska przy szpitalu, zakładu rehabilitacji, ogrzewania centralnego i elewacji szpitalnej. Remonty i modernizacje pomieszczeń były także związane z uruchamianiem nowych poradni i oddziałów.

Szpital należy do Grupy Gajda-Med od 2015 roku. Prowadzi osiem oddziałów: chorób wewnętrznych, geriatrii, ginekologiczno-położniczy, anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Placówka prowadzi także poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz ZOL.

Szpital w Pułtusku należy do Grupy Kapitałowej Gajda-Med, która posiada w sumie 22 placówki. Działają one w Warszawie i w Pułtusku, a filie – w Gołyminie, Młynarzach, Niedzborzu, Pniewie, Sońsku, Szulborzu Wielkim, Jabłoni Kościelnej, Łopieniach-Jeżach, Zarębach, Wieczfni Kościelnej i Radzanowie a także w Konopkach.

Do Grupy Gajda-Med należą także: San-Medica w Jeruzalu, San-Med w Drobinie, Hipokrates w Warszawie, Medivita-Konstancin z Konstancina-Jeziornej oraz Pols-Med i Pols-Med Robert Gajda z Pułtuska.

Centrum Medyczne Gajda-Med powstało 1998 roku. Założycielem i dyrektorem Centrum jest dr n. med. Robert Gajda, specjalista kardiolog.