Telemedycyna Polska: poprawa wyników finansowych w styczniu 2017

0
262

Telemedycyna Polska S.A. poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w styczniu 2017 roku wyniosły 418,2 tys. zł, , co oznacza wzrost o 14,3 procenta wobec stycznia 2016 roku.

Spółka także w całym roku 2016 notowała systematyczną poprawę wyników finansowych – wzrost przychodów oraz zysku.

Narastająco cztery kwartały 2016 roku przyniosły spółce wzrost skonsolidowanych przychodów o 2,6 procenta w stosunku do roku poprzedniego, do poziomu 5.379,4 tys. zł.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i które obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.