Tomma realizuje politykę zintegrowanego systemu zarządzania

0
316

Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. przyjęła Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005. Spółka zadeklarowała doskonalenie Systemu i zapewnienie zgodności działania z przepisami prawnymi.

Spółka informuje, że zawarte w Polityce cele realizowane są przez podnoszenie kwalifikacji personelu, edukację proekologiczną pracowników, zapewnienie wysokiej jakości aparatury medycznej i prawidłowości jej działania, staranny dobór oraz nadzorowanie dostawców sprzętu, materiałów i usług, stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków świadczenia usług medycznych.

W ramach Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożone zostaną także Standardy Obsługi Pacjenta, przestrzegane będą zasady ochrony danych osobowych, spełniane będą wymagania organizacyjno-prawne, w tym w zakresie promieniowania jonizującego, prowadzona będzie racjonalna gospodarka odpadami oraz zapobieganie możliwość wystąpienia awarii środowiskowych poprzez bezwarunkowe przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu medycznego oraz stały monitoring aparatury i instalacji.

Tomma Diagnostyka Obrazowa prowadzi pracownie diagnostyki obrazowej (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego), które działają między innymi w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Raciborzu czy Ostrowie Wielkopolskim.

Pracownie zostały założone przez spółkę KIE, która w grudniu 2015 roku zmieniła nazwę na Tomma Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o., a od roku 2016 roku funkcjonuje jako Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. Firma działa na rynku od ponad 25 lat, prowadząc obecnie ponad 20 pracowni diagnostyki obrazowej.

Jednym z obszarów działalności firmy Tomma są opisy badań radiologicznych wykonywane drogą teletransmisji. Centrum teleradiologii działa w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Badania opisywane są w dwóch trybach: planowym i pilnym. Obecnie w systemie teleradiologii obsługiwanych jest blisko 50 podmiotów medycznych,

W roku 2014 właścicielem spółki został Fundusz Tar Heel Capital.