Voxel: umowa kredytowa o wartości 13,5 mln zł

0
251

Spółka Voxel S.A. poinformowała o zawarciu z mBankiem umowy, dotyczącej udzielenia kredytu w ramach linii wieloproduktowej z limitem wynoszącym 13,5 miliona złotych. Kredyt będzie wykorzystywany przez spółki Voxel S.A. oraz Alteris S.A.

Kredyt został udzielony do 17 lutego 2017 roku. Jako zabezpieczenie zastosowano weksle in blanco, zastawy rejestrowe na 9 tomografach komputerowych oraz 9 rezonansach magnetycznych oraz potwierdzoną cesję wierzytelności ze wszystkich kontraktów zawartych przez Voxel z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązujących w roku 2016. Wartość kontraktów zostanie ustalona do końca marca 2016.

Kapitały własne Voxel S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 102.968.979,12 zł według stanu na 30 września 2015 roku, wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej – 14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 17 pracowni tomografii komputerowej. Oferuje także outsourcing usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 22 miastach Polski, w 10 województwach, najwięcej w województwach – śląskim, podkarpackim i małopolskim. Prowadzi w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. to spółka Voxel S.A. oraz dwie jednostki zależne – Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra  Sp. z o.o., oferująca usługi diagnostyki obrazowej na terenie województwa dolnośląskiego, oraz Alteris S.A., będąca dostawcą kompleksowych rozwiązań dla medycyny.