Zostań użytkownikiem portalu

Dane użytkownika

Administrator dostępu

Zaznacz to pole, jeżeli chcesz być administratorem dostępu.
Jako administrator dostępu będziesz odpowiedzialny(a) za aktywację nowo zarejestrowanych użytkowników z Twojej firmy.

Profil

Stanowisko:

Członek władz

Kierownik

Personel specjalistyczny

Personel pomocniczy

Grupa:

Lekarze

Pielęgniarki

Inny personel biały

Finanse

Administracja

Obsługa klienta

Zainteresowania:

Regulacje prawne

Najlepsze praktyki

Edukacja menedżerów

Inne

Jakie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez związek Pracodawców Medycyny Prywatnej, z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 69 lok. 57, w celu aktywowania usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych ze strony Użytkownik Portalu oraz z listy subskrybentów usługi „Newsletter”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez związek Pracodawców Medycyny Prywatnej, z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 69 lok. 57 w celu wysyłania materiałów marketingowych partnerów związku Pracodawcy MP, a także wysyłania niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną dostępnymi środkami komunikacji.