10 procent ubezpieczonych to ubezpieczeni w KRUS

0
935

Według informacji NFZ 10 procent osób ubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego stanowiły osoby ubezpieczone w KRUS. W roku 2010 koszty świadczeń osób ubezpieczonych w KRUS wyniosły 5 541 950 098 zł.

Natomiast przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS miały wartość 3 153 912 020 zł. Roczny koszt świadczeń przypadający na jednego ubezpieczonego w KRUS wyniósł w roku 2009 – 1375,16 zł, natomiast w roku 2010 – 1409,38 zł.  Średni miesięczny koszt świadczeń przypadający na jednego ubezpieczonego wyniósł w roku 2009 – 114,59 zł, natomiast w roku 2010 – 117,45 zł. Natomiast średni miesięczny przychód ze składek na jednego ubezpieczonego wynosił w roku 2009 – 81,25 zł, a w roku 2010 – 66,84 zł.

Wszystkich ubezpieczonych objętych powszechnym ubezpieczeniem społecznym było w roku 2010 – 37 386 534. Liczba ubezpieczonych w KRUS wyniosła 3 932 164. Koszty wszystkich świadczeń ogółem wyniosły 56 643 910 370 zł. Przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły w roku 2010 miały wartość 55 237 574 670 zł.