100 mln zł na promocję polskiej gospodarki

0
918

100 mln zł jest zaplanowane na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod nazwą „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Jedną z branż, która będzie promowana, będą usługi medyczne.

Na razie jeszcze nie wiadomo, jak zostaną podzielone środki finansowane z projektu na poszczególne branże, decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta do końca kwietnia 2012.

Program promocji branży turystyki medycznej realizuje konsorcjum, które podpisało w tej sprawie umowę z Ministerstwem Gospodarki. Konsorcjum jest złożone z firm: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Ameds Centrum sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego. Program będzie realizowany w okresie od 29 marca 2012 roku do 31 marca 2015 roku.

W ramach programu przewidziano udział przedstawicieli polskich placówek medycznych w międzynarodowych konferencjach, targach i wystawach branżowych, organizację szkoleń, organizację misji gospodarczych i wizyt studyjnych, wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych dotyczących tego sektora, wydanie opracowania, zawierającego opis polskiej branży turystyki medycznej, perspektyw jej rozwoju, przewag konkurencyjnych wraz z kompleksowym przewodnikiem dla osób pragnących skorzystać z usług polskich placówek medycznych. Planowe jest przygotowanie filmu reklamowego i uruchomienie portalu informacyjnego o polskiej branży medycznej.

Działania dotyczące promocji całej branży będą sfinansowane przez Ministerstwo Gospodarki. Działania promocyjne dla przedsiębiorców będą dofinansowywane do wysokości 75 procent wydatków na wniosek poszczególnych podmiotów, które w tym celu będą musiały zawrzeć umowę z konsorcjum organizującym działania, zobowiązując się do wzięcia udziału w co najmniej połowie zaplanowanych targów oraz misji. Odbędą się one w wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii Szwecji, Norwegii, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz USA.