125 szpitali przekształconych w spółki w ciągu 12 lat

0
964

Od 1 stycznia 1999 do dnia 31 grudnia 2011 roku decyzją jednostek samorządu terytorialnego formę organizacyjno-prawną zmieniło 125 szpitali. Najwięcej szpitali zostało przekształconych w województwie dolnośląskim – 26, najmniej w podkarpackim i podlaskim – po jednym.

W województwie śląskim przekształconych zostało 20 szpitali, w województwie kujawsko-pomorskim – 12, a w lubuskim – 10. Tylko po 8 szpitali zmieniło formę działalności w województwach pomorskim i mazowieckim, 7 w Wielkopolsce. Po 6 placówek zostało przekształconych w województwach: łódzkim, małopolskim i opolskim. 5 szpitali zostało NZOZ-ami w województwie warmińsko-mazurskim, a po 3 w województwach: świętokrzyskim, zachodniopomorskim i lubelskim.

Najwięcej placówek zmieniło formę prawną w roku 2010, było ich bowiem 22. W latach poprzedzających ten rok liczba ta była niewiele mniejsza, w roku 2009 – 21, a w roku 2008 – 19. W latach poprzednich przekształcanych placówek było dużo mniej, w roku 2007 tylko 9, rok wcześniej – 3, w roku 2005 – 5. Większą liczbę przekształceń zanotowano w roku 2004, było ich 14.

Zauważalny jest spadek liczby przekształcanych szpitali w roku 2011, było ich bowiem tylko 11, czyli o połowę mniej niż rok wcześniej. Mogło to być związane z wejściem w życie nowej ustawy o działalności leczniczej, gdyż samorządy czekały na nią, aby przekształcać placówki na nowych zasadach. Jednak na razie Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje informacjami, czy jakieś placówki zostały przekształcone na nowych zasadach.