13 procent szpitali przekształconych w spółki

0
858


Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że do 6 lutego 2013 roku przekształconych zostało 145 publicznych szpitali, które stanowią 13,4 procent liczby wszystkich 1086 placówek oferujących działalność szpitalną. Najwięcej szpitali przekształconych w spółki działa w województwie dolnośląskim, najmniej w podkarpackim i podlaskim.

W województwie dolnośląskim jedna trzecia szpitali – 27 z 81 działa jako spółki. Oprócz województwa dolnośląskiego duża liczba szpitali spółek działa także w województwie śląskim – 23 (stanowią one 13 procent wszystkich placówek). W województwie pomorskim jest ich 13, czyli 23 spośród wszystkich 56, w województwie kujawsko-pomorskim – 12, które stanowią 20 procent ogółu placówek szpitalnych, a w lubuskim – 10, co stanowi 30 procent wszystkich działających tam szpitali. W pozostałych województwach działa po kilka takich placówek, w podkarpackim i podlaskim – po jednej.

Najwięcej szpitali- 22 zostało przekształconych w roku 2010, placówki korzystały wówczas z tzw. planu B, zakładającego pomoc finansową dla samorządów, które podjęły taką decyzję. W roku 2012 przekształceń było o połowę mniej – 12, w roku 2012 – 15. Dopiero w roku 2013 będą miały miejsce przekształcenia wymuszone ustawą o działalności leczniczej, która w przypadku zadłużenia szpitala nakłada na jednostkę prowadzącą obowiązek pokrycie zobowiązania lub przekształcenia placówki w spółkę.