Kraków: nowe świadczenia w Szpitalu Bonifratrów

0
1120

Specjalistyczny gabinet fizjoterapeutyczny, działający w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie, poszerzył swoja ofertę o konsultacje udzielane pacjentom z zespołem stopy cukrzycowej. Świadczenia są komercyjne.

Zespół stopy cukrzycowej (DFS – ang. diabetic foot syndrome) jest poważnym powikłaniem, które może prowadzić do kalectwa. Komplikacje zaczynają się od kłopotów z poruszaniem, a mogą zakończyć amputacją stopy. Odpowiednia klasyfikacja i szybko wdrożona terapia może zapobiec tak poważnym skutkom, które stanowią ostateczność w leczeniu. Kompleksowa terapia stopy cukrzycowej składa się z leczenia diabetologicznego, chirurgicznego oraz odpowiednio dobranych wkładek ortopedycznych przez pedologa. Fizjoterapia stopy cukrzycowej skupia się na przywróceniu pełnych zakresów ruchu oraz poprawie lokomocji.

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi oddziały: diagnostyczno-leczniczy, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W placówce działają poradnie lekarza rodzinnego i specjalistyczne (między innymi ziołolecznictwa), pracownie diagnostyczne oraz dział rehabilitacji.

Usługi szpitala są oferowane zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, apteki, sklepy zielarskie oraz domy opieki.