18 kwietnia 2018 wejdzie w życie ustawa o e-recepcie

0
941

10 kwietnia 2018 opublikowana została ustawa z 1 marca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2018.

E-recepta to jeden z elementów procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce, realizowanego w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).

Dzięki zmianom wprowadzonym za pomocą ustawy możliwe będzie wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na wyroby medyczne, jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ustawa wprowadza także dodatkowy – obok podpisu kwalifikowalnego oraz profilu zaufanego ePUAP – dopuszczalny sposób podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, poprzez wykorzystanie, wytworzonego na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich, sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe przepisy modyfikują dotychczasowe zasady dotyczące podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, a także wystawiania, realizacji i kontroli recept oraz sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia.