Rośnie wartość rynku usług psychiatrycznych

0
499

Przyszłość prywatnej opieki psychiatrycznej będzie kształtowana przez stałe zwiększanie wydatków publicznych na ten cel, rosnące potrzeby pacjentów oraz rosnącą skłonność do konsolidacji sektora przez prywatnych inwestorów – ocenia firma Upper Finance Med Consulting, która szacuje też, że wartość rynku psychiatrycznego urośnie w 2023 roku do 4 mld zł.

W Polsce około 1,6 mln osób leczy się psychiatrycznie. Na wizytę do psychiatry w ramach NFZ, pomimo, iż nie jest potrzebne w tym celu skierowanie, trzeba czekać średnio 3-4 miesiące. Powodem zbyt małej dostępności do leczenia psychiatrycznego jest zbyt mała liczba psychiatrów oraz niedoinwestowanie tej dziedziny w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

W naszym kraju jest zaledwie około 4 tysiące psychiatrów, podczas gdy w Niemczech jest ich 18,2 tysiąca, a we Francji – 15,2 tysiąca. Mamy zaledwie 90 lekarzy tej specjalności na 1 milion ludności, podczas gdy na przykład w Szwecji jest ich 231, we Francji – 228, na Litwie – 225, a w Niemczech – 223. Jeszcze mniej, bo zaledwie około 400 specjalistów, mamy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Tymczasem około 600 tysięcy dzieci potrzebuje ich pomocy.

Innym, również ważnym problemem są zbyt niskie nakłady finansowe na opiekę psychiatryczną. Finansowanie psychiatrii od lat stanowi problem. Wydatki publiczne na ten segment to zaledwie około 2,9 mld zł. Dynamicznie rosną natomiast wydatki prywatne, które obecnie stanowią około 500 mln zł.

Rozwiązanie problemów opieki psychiatrycznej to jedno z priorytetowych zadań Ministerstwa Zdrowia. Od 2018 roku trwa pilotaż centrów zdrowia psychicznego, który jest jednym z elementów restrukturyzacji psychiatrii. Dodatkowo, wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpocznie się wdrażanie nowego modelu psychiatrii dzieci i młodzieży.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, prezentujący założenia tego modelu, został przekazany do konsultacji społecznych w lipcu tego roku. Jego podstawowa idea to „opieka blisko pacjenta”. Zakłada on utworzenie ośrodków o trzech stopniach referencyjności. Pierwszy poziom to opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, skoncentrowana na pracy w środowisku pacjenta. Drugi, to środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Trzeci poziom, to ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej z całodobowymi szpitalnymi świadczeniami psychiatrycznymi oraz z izbą przyjęć.

W związku z realizacją reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, planowane jest zwiększenie środków przeznaczonych na te cele. Nowa wycena świadczeń jest przygotowywana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Poza tym w kontekście rosnących potrzeb w zakresie opieki psychiatrycznej, coraz wyraźniej widać aktywność inwestycyjną podmiotów prywatnych w sektorze.

Zdaniem ekspertów firmy doradczej Upper Finance Med Consulting, która między innymi analizuje rynek usług medycznych w Polsce i Europie, przyszłość prywatnej opieki psychiatrycznej będzie kształtowana przez stałe zwiększanie wydatków na opiekę psychiatryczną, rosnącą skalę potrzeb pacjentów oraz rosnącą skłonność do konsolidacji sektora przez prywatnych inwestorów. Upper Finance Med Consulting szacuje, iż wartość rynku psychiatrycznego urośnie w 2023 roku do 4 mld zł, co oznacza średniorocznie 6-procentową dynamikę. Natomiast tempo wzrostu nakładów prywatnych będzie jeszcze szybsze.

W Polsce działa około 1500 podmiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej. Dziś znaczna część z nich blisko (60 procent) to podmioty prywatne. Co więcej, opieka psychiatryczna jest coraz wyraźniej obecna w strategiach rozwoju największych grup medycznych w Polsce.

W kwietniu 2019 roku Grupa Lux Med otworzyła w Warszawie poradnię zdrowia psychicznego i wprowadza nową linię usług „Harmonia”. W maju 2019 roku Grupa Lux Med poinformowała o przejęciu placówek GabClinic, oferujących pacjentom leczenie zaburzeń psychicznych w Warszawie i we Wrocławiu.

Czytaj: Lux Med otwiera poradnię zdrowia psychicznego i wprowadza nową linię usług Harmonia>>>

Projekt opieki psychiatrycznej zbudował fundusz Allenort Capital Fund, który rozwinął sieć placówek, na którą składa się 6 klinik psychiatrycznych oraz szpital psychiatryczny na warszawskim Tarchominie. Projekt szpitalny jest rozwijany organicznie, natomiast sieć placówek w dużej mierze rozwinięta została na drodze przejęć.