23 akwizycje w 8 lat. Lux Med przejmuje Euro-Clinic

0
1297


Lux Med przejął spółkę Euro-Clinic z Krakowa świadczącą usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, rehabilitacji i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To już 23 akwizycja dokonana przez Lux Med w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Lux Med nabył 100 procent udziałów spółki Euro-Clinic, która świadczy usługi w placówce przy ulicy Pilotów 2 w Krakowie. To pierwsza własna placówka Grupy Lux Med oferująca diagnostykę obrazową w Krakowie.
– Działając w skoordynowanym modelu opieki zdrowotnej zależy nam, aby mieć własne pracownie diagnostyczne w każdym mieście, gdzie mamy rozbudowaną sieć placówek ambulatoryjnych – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Oprócz diagnostyki obrazowej, Euro-Clinic świadczy także usługi z zakresu rehabilitacji i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Kontrakt z Narodowym  Funduszem Zdrowia stanowi blisko połowę przychodów spółki. Euro-Clinic działa od 2010 roku.

– Euro-Clinic to 23 akwizycja, której dokonaliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat. W ostatnim czasie jesteśmy bardzo zaangażowani w integrację rynku diagnostyki obrazowej, wcześniej wykazywaliśmy tę samą skuteczność konsolidując placówki ambulatoryjne. Segment diagnostyki obrazowej jest jeszcze bardziej rozdrobniony niż centra ambulatoryjne 8 lat temu, dlatego konsolidacja tego rynku to długotrwały proces. Równolegle – z równie dużym rozmachem – rozwijamy naszą linię szpitalną – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Lux Med w ostatnich latach przejął między innymi szpitale Magodent, Endoterapia, Carolina Medical Center; spółki diagnostyczne, Centrum Medyczne Diagnostyka, Diagnostic-Med, Scanlab, Tomograf, TK Medyk oraz sieci ambulatoryjne MegaMed, Medicor i Centrum Zdrowia Medycyna.

Doradcami kupującego byli: Kancelaria Krassowski oraz PwC.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 180 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1 600 000 pacjentów.

Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), pięć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia),  trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne dwa to szpitale onkologiczne (Magodent).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed, Medicor, Euro-Clinic i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Centrum Zdrowia Medycyna specjalizuje się w usługach ambulatoryjnych.  Medicor oferuje  świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.
Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.