Dent-a-Medical: spadek przychodów i strata w roku 2019

0
593

Spółka Dent-a-Medical osiągnęła za rok 2019 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 261,5 tys. zł. i w porównaniu do roku 2018, kiedy przychody te miały wartość 296,8 tys. zł., oznacza to spadek o 11,9 procenta.

Spadek przychodów wynikał przede wszystkim z braku możliwości podjęcia aktywnych działań służących aktywacji nowych klientów, ze wglądu na brak zasobów oraz z obniżania poziomu współpracy ze strony głównego klienta – informuje spółka w komunikacie.

Za rok 2019 spółka odnotowała także stratę w wysokości 311,5 tys. zł.

Spółka zapowiedziała też dalsze zmniejszenie przychodów ze sprzedaży w kolejnych miesiącach 2020 roku w stosunku do przychodów osiąganych w IV kwartale 2019 roku. Miesięczny poziom przychodów ma wynieść kilka tysięcy złotych.

Działalność Dent-a-Medical S.A. w 2019 roku skupiała się przede wszystkim na segmencie stomatologicznym. Spółka podjęła działalność operacyjną w segmencie materiałów budowlanych, ale próba ta zakończyła się niepowodzeniem.

Obecnie spółka utrzymuje działalność w zakresie usług dla stomatologii na minimalnym poziomie, chcąc dotrwać do rozstrzygnięcia sporu prawnego ze spółką Medihelp, co pozwoli na kontynuację rozmów z potencjalnymi inwestorami.

30 stycznia 2020 zarząd spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Powodem tej decyzji był fakt, że zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące.

Czytaj także: Stomatologia dla chorych na COVID-19 w Corten Medic>>>

Spółka nie posiada obecnie zasobów potrzebnych do realizacji nowych projektów, jak również do rozwoju w zakresie segmentu stomatologicznego.

Działalnością spółki jest oferowanie dostępu do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy.

Oferowanie usług odbywa się poprzez ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical.