55 mln zł z funduszy europejskich na profilaktykę zdrowotną

0
415

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o uruchomieniu czterech konkursów w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze przeznaczone są na programy profilaktyczne dotyczące chorób, które pozbawiają szans na zachowanie aktywności zawodowej.

Chodzi o schorzenia związane szczególnie z tempem i stylem życia, brakiem świadomości zdrowotnej czy z koniecznością unikana czynników ryzyka. Projekty, oprócz badań diagnostycznych i przesiewowych wspierać będą edukację zdrowotną i potrzebę zmiany stylu życia.

Wsparciem unijnym objęte zostaną programy profilaktyczne dotyczące nowotworów skóry, osteoporozy, obturacyjnej choroby płuc i depresji poporodowej. Konkursy podzielone zostały na makroregiony: centralny, południowo-wschodni, wschodni, północny, zachodni i śląski.

Programy profilaktyczne przeznaczone są dla bardzo szerokiej grupy docelowej. W zależności do konkursu będę mogły skorzystać z nich na przykład osoby powyżej 15 roku życiu, aktywne zawodowo, nałogowo palący czy kobiety w okresie poporodowym.

Realizatorami projektów profilaktycznych mogą być między innymi uczelnie medyczne, instytuty badawcze lub podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ.  Beneficjenci nie będą musieli zapewniać wkładu własnego w realizację projektów.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach potrwa od 21 maja 2018 roku.