A. Pachciarz: wzrost znaczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

0
1018


Agnieszka Pachciarz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podkreśliła rosnącą rolę świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Na świadczenia te NFZ przeznacza coraz więcej środków. Będzie też preferować placówki oferujące kompleksową opiekę nad pacjentem.

W roku 2013 zaplanowano na finansowanie świadczeń w ramach AOS 5,3 mld zł, tymczasem w roku 2005 było to zaledwie 2,3 mld zł. Ilość środków finansujących te usługi systematycznie rośnie. W roku 2008 było to 3,9 mld zł, w roku 2010 – 4,2 mld zł, w roku 2011 – 4,4 mld zł, a w roku bieżącym plan zakładał wydanie na cel 5,1 mld zł.

Prezes Pachciarz podkreśliła, że leczenie ambulatoryjne powinno być stosowane zawsze tam, gdy nie ma potrzeby leczenia szpitalnego, jednak w praktyce wygląda ta często inaczej. Zdarza się, że nawet 30 procent hospitalizowanych pacjentów trafia do szpitali niepotrzebnie.

W celu zapewnienia leczenia ambulatoryjnego potrzebne jest odpowiednie finansowanie oraz świadczeniodawcy oferujący odpowiednią jakość usług. W celu  uzyskania tej jakość NFZ wprowadził zmiany dotyczące kontraktowania usług w ramach AOS. W ich wyniku preferowane będą podmioty zapewniające na przykład dostępność do gabinetu zabiegowego w miejscu, gdzie działa poradnia chirurgiczna, okulistyczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna czy onkologiczna, zapewniające możliwość wykonania na miejscu badań endoskopowych oraz odpowiednich badań związanych ze specjalnością prowadzonych poradni (np. kardiologicznych w przypadku poradni kardiologicznej itp.).

Preferowane będą placówki oferujące kompleksową opiekę medyczną. Na przykład, jeżeli placówka prowadzi poradnię diabetologiczną, to słuszne byłoby prowadzenie również poradni chirurgii naczyniowej, leczącej stopę cukrzycową. Preferowane będą także placówki zlokalizowane przy jednoimiennych oddziałach czy posiadające możliwość wykonania na miejscu badań diagnostycznych (tomografii komputerowej i rezonansu  magnetycznego). Więcej punktów przy ocenie ofert placówki oferujące leczenie ambulatoryjne będą otrzymywały z tytułu posiadania certyfikatu ISO. Usunięto z zapisów posiadanie certyfikatu CMJ, ponieważ certyfikat ten nie dotyczy poradni.

Informacje na temat leczenia ambulatoryjnego Prezes NFZ przekazała podczas konferencji Forum MedMarket. Agnieszka Pachciarz zapowiedziała także że prace nad zmianami dotyczącymi wymogów dla placówek oferujących leczenie szpitalne mają zostać zakończone w I kwartale 2013 roku.