Affidea członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej

0
817

Firma Affidea (dawniej Euromedic), jeden z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie, została członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej. 

Affidea  prowadzi w Europie 179 centrów medycznych, będących wyłączną własnością firmy, w których zapewnia diagnostykę obrazową i laboratoryjną oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Affidea staje się również wiodącą siłą dostarczającą zdalną diagnostykę – oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

Affidea jest holenderską spółką holdingową, zatrudniającą blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Firma posiada centra diagnostyczne w 14 krajach Europy: w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii i na Litwie.

Działalność Affidea obejmuje obszary: zarządzanie centrami diagnostycznymi, działania w zakresie radioterapii onkologicznej, a także rekrutacja i kształcenie kadry medycznej oraz zarządzanie usługami z zakresu teleradiologii. Affidea jest audytowana przez firmę Ernst & Young, a jej centra działają ściśle według akceptowanych na całym świecie standardów – ISO 9001.

W Polsce firma Affidea obecna jest od 2001 roku. Prowadzi ośrodki w 9 województwach (lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Oferuje badania RTG, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, scyntygrafii. W Koszalinie Affidea prowadzi Zakład Medycyny Nuklearnej. Affidea wykonuje również badania emisyjnej tomografii komputerowej PET-CT.

Od maja 2016 roku prezesem zarządu Affidea jest Agnieszka Szpara, przedtem kierująca spółkami: EMC Instytut Medyczny, Continuum Care czy Medicover.