Agencja Badań Medycznych będzie wspierać innowacyjność

0
1002

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. Resort Zdrowia wyjaśnia, że jej powstanie ma zapewnić rozwój nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, a także przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny.

Rolą Agencji będzie zapewnienie źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe. Agencja będzie także wspierała rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym między innymi niekomercyjnych badań klinicznych wszystkich faz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia. Kluczowym zadaniem Agencji będzie działalność analityczna w zakresie oceny podejmowanych decyzji zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Analiza efektywności kosztowej określa ilościowo korzyści lub niepowodzenia w zakresie zdrowia populacji w wyniku określonej polityki lub interwencji. Zyski są zwykle mierzone w latach życia skorygowanych o niepełnosprawność (DALY), co stanowi ważoną kombinację efektów śmiertelności i zachorowalności w wyniku interwencji. CEA zapewnia ponadto kwantyfikację kosztów netto poszczególnych interwencji (działania promocyjne, profilaktyczne, lecznicze lub rehabilitacyjne) oraz ocenę tych kosztów na rok życia skorygowany o niepełnosprawność. Analiza efektywności kosztowej jest stosunkowo nowym narzędziem i wciąż jest udoskonalana. W ostatnich latach intensywnie korzystano z niej na świecie, by decydować o opłacalnych interwencjach zdrowotnych w obszarach takich jak polityka szczepień i zapobiegawcze lub lecznicze interwencje zdrowotne – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przychodami Agencji będą: dotacja celowa i dotacja podmiotowa, odpis w kwocie stanowiącej 0,3 procenta przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia i środki finansowe na badania naukowe, o których mowa w Narodowym Programie Zdrowia, a także środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, międzynarodowych programów badawczych, jak również z innych źródeł.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, zapowiadając powstanie Agencji Badań Medycznych, podkreślał, że wzorem dla niej jest brytyjska Medical Research Council. Jej działalność będzie polegała na ogłaszaniu konkursów na projekty badawcze, które będzie finansowała, prowadzeniu badań na zalecenie Ministerstwa Zdrowia i NFZ lub rządu a także prowadzeniu własnych badań naukowych. Agencja będzie także wspierać przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu innowacji w zakresie medycyny i farmacji.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Więcej informacji na stronie: legislacja.rcl.gov.pl>>>