Agnieszka Szpara na temat barier rozwoju rynku

0
1419

Na temat barier rozwoju rynku usług dla osób starszych poddczas krakowskiej konferencji naukowej mówiła Agnieszka Szpara, prezes spółki Continuum Care. Wystąpienie dotyczyło barier społecznych, finansowych i regulacyjnych.

– To bardzo ważne zagadnienia, ponieważ rynek usług opiekuńczych oraz medycznych geriatrycznych wymaga solidnych reform – mówi Agnieszka Szpara.

Wystąpienie Agnieszki Szpary odbyło się podczas konferencji „Dylematy Medyczne XXI wieku”, poświęconej zjawisku starzenia się społeczeństwa oraz nowym technologiom medycznych w kontekście wyzwań przyszłości.

Program konferencji obejmował sesje inauguracyjna i cztery sesje tematyczne. W pierwszej zaprezentowane zostały referaty o strategiach rozwoju kraju, Europy oraz Małopolski i miejscu w nich ochrony zdrowia. Trzy pozostałe zorganizowane zostały w formie moderowanych debat panelowych z udziałem autorytetów międzynarodowych i krajowych w zakresie polityki, zdrowia publicznego, medycyny, oraz nauk społecznych. Podczas konferencji poruszone zostały między innymi zagadnienia związane z nierównością w dostępie do innowacyjnych terapii dla osób starszych, przeciwdziałaniu wykluczeniu, a także oczekiwanym rezultatom w zakresie medycyny, translacyjnej w geriatrii oraz możliwościom nowych technologii medycznych i inżynierii medycznej.

Omawiane i dyskutowane były także zagadnienia zdrowotnych wyzwań przyszłości, znaczenie zdrowia publicznego i nowych technologii medycznych oraz innych innowacji w ochronie zdrowia w przezwyciężaniu problemów związanych z przemianami demograficznymi, epidemiologicznymi, oraz społeczno-ekonomicznymi.

Konferencja odbyła się w dniach 14-15 października w Międzynarodowym Centrum Kultury, na Rynku Głównym w Krakowie. Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali  przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, European Association of Hospital Managers, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium oraz IMI.