Agnieszka Szpara prezesem zarządu Affidea

0
854

Z początkiem maja 2016 roku stanowisko prezesa zarządu w firmie Affidea, jednej z największych w Polsce sieci oferujących usługi z zakresu diagnostyki i leczenia radioterapeutycznego, objęła Agnieszka Szpara. Będzie dpowiedzialna za zarządzanie firmą Affidea i rozwój jej usług w Polsce.

Agnieszka Szpara posiada doświadczenie w obszarze zarządzania w opiece medycznej, a także w zarządzaniu strategicznym. Przed objęciem stanowiska prezesa zarządu w firmie Affidea zawodowo związana była z Grupą Medicover w krajach Europy Centralnej i sprawowała między innymi funkcję prezesa zarządu Medicover w Polsce. Była prezesem zarządu spółki Continuum Care tworzącej system specjalistycznej opieki dla osób starszych, a także obejmowała stanowisko dyrektor zarządzającej spółki Care Experts oferującej skoordynowaną opiekę dla osób starszych i niesamodzielnych. Pełniła również funkcję prezesa EMC Instytut Medyczny.

Agnieszka Szpara jest współzałożycielką oraz wiceprezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej, organizacji zrzeszającej najważniejsze prywatne firmy świadczące usługi medyczne w Polsce. Przez wiele lat była konsultantem rynku opieki zdrowotnej, członkiem rad nadzorczych spółek działających w obszarze ochrony zdrowia oraz członkiem Grupy ds. Innowacji działającej przy Polskiej Akademii Nauk, powołanej w celu propagowania poprawy jakości w sektorze ochrony zdrowia.

Agnieszka Szpara jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także Advanced Management Program w IESE Business School University of Navarra oraz Szkołę Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Obecnie wykłada ład korporacyjny i optymalne struktury zarządzania na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach studiów MBA w Ochronie Zdrowia.

Agnieszka Szpara posiada także doświadczenie w zakresie organizacji rynku opieki zdrowotnej oraz rozległą wiedzę między innymi w zakresie zarządzania służbą zdrowia, rozwoju biznesu, fuzji i przejęć, transformacji biznesowych, konsultingu oraz negocjacji.

W lutym 2016 roku znalazła się w gronie 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce w rankingu opublikowanym przez miesięcznik „Home & Market”.

Firma Affidea (dawniej Euromedic) jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Europie. W 197 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia najlepszą możliwą diagnostykę obrazową i laboratoryjną oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi firma rozszerza działalność również na obszary, w których nikt jeszcze dotąd nie działał. Zatrudniając profesjonalną kadrę zajmującą się diagnostyką, firma Affidea staje się również wiodącą siłą dostarczającą zdalną diagnostykę – oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

Firma zatrudnia blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Posiada centra w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Rosji, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie. W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku.