AHP: Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe ze Złotym Laurem Jakości

0
965

Należące do grupy American Heart of Poland Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe zostało uhonorowane tytułem Złoty Laur Jakości. To rokrocznie wręczane przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku wyróżnienie przyznawane jest firmom za wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość TQM.

Pomorska Nagroda Jakości przyznawana jest organizacjom, które reprezentują najlepszą organizację i skuteczne zarządzanie, produkują nowoczesne wyroby oraz świadczą usługi na wysokim poziomie. Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe otrzymało Złoty Laur Jakości w kategorii „średnie organizacje”, znajdując się w gronie 17 wyróżnionych podmiotów. Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości odbył się już po raz dziewiętnasty.

Konkurs promuje nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem oraz przyczynia się do podnoszenia poziomu organizacyjnego i technicznego firm regionu Pomorza, wspomagając je w konkurowaniu z innymi organizacjami w Europie. Zdobycie Pomorskiej Nagrody Jakości umożliwia przystąpienie do Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości, którego celem jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością.

Funkcjonujące od lipca 2013 roku Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe (dawniej Swissmed Vascular) jest dynamicznie rozwijającą się placówką medyczną pełniącą 24-godzinny ostry dyżur z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz anestezjologii. Przy szpitalu funkcjonuje także zespół poradni: kardiologiczna, rehabilitacji kardiologicznej, wad serca, kontroli rozruszników i kardiowerterów, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgiczna, chorób naczyń – nadciśnienia tętniczego oraz izba przyjęć. Takie połączenie pozwala na szeroko pojętą kompleksową ocenę pacjenta pod kątem patologii sercowo-naczyniowej. Oddziały oraz poradnie kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej są dla siebie uzupełnieniem, dzięki czemu gwarantują bezpieczeństwo pacjentom i pozwalają uzyskać pełny efekt terapeutyczny.

Placówka ma certyfikat akredytacyjny CMJ oraz certyfikat ISO. W listopadzie 2015 roku  otrzymała certyfikat „Szpital bez bólu” – programu przyczyniającego się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w szpitalach. Natomiast w grudniu 2015 roku Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe zwyciężyło w Rankingu Szpitali 2015 w kategorii „szpitale zabiegowe monospecjalistyczne (bez onkologicznych”). Placówka doceniona została przede wszystkim za ciągłą pracę nad bezpieczeństwem pacjenta we wszystkich obszarach jego funkcjonowania oraz za systematyczne i nieustające kształcenie kadry medycznej.