AHP: ponad 2 tysiące pacjentów Centrum Kardiologicznego w Józefowie

0
872


2191 pacjentom dotkniętym chorobami układu krążenia tylko w roku 2014 specjaliści z Centrum Kardiologicznego w Józefowie (CKJ) uratowali zdrowie, a niekiedy życie. To jedyna placówka oferująca tak kompleksową wysokospecjalistyczną pomoc kilkuset tysiącom pacjentów z powiatów otwockiego, garwolińskiego i mińskiego oraz południowych dzielnic Warszawy, nie tylko w trybie nagłym, ale również w trybie planowym.

Od początku swojej działalności, czyli od lipca do listopada 2014 roku, na oddziale chirurgii naczyniowej CKJ hospitalizowanych było prawie pół tysiąca chorych, głównie z tętniakami aorty oraz krytycznym zwężeniem tętnic szyjnych i kończyn dolnych. Zespół wykwalifikowanych chirurgów naczyniowych CKJ przeprowadził u tych chorych w większości przypadków nowoczesne zabiegi małoinwazyjne. Oznacza to, że zamiast rozległej operacji lekarze zastosowali u nich jedynie niewielkie nacięcie. Dzięki temu pacjenci mogli zacząć normalnie funkcjonować zaledwie w kilka godzin po zabiegu. Brak klasycznej operacji oznacza także ograniczenie ryzyka powikłań i znacznie niższe koszty dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzięki nowoczesnym małoinwazyjnym metodom udrażniania tętnic cierpiący na niedokrwienie kończyn uniknęli groźby amputacji nóg, które są nie tylko dramatem dla samych chorych i ich rodzin, ale także stanowią ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej.

– Na świecie unika się jej za wszelką cenę, stosując innowacyjne metody – mówi profesor Radosław Stefan Kiesz, prezes San Antonio Endovascular & Heart Institute oraz współzałożyciel i wiceprzewodniczący rady nadzorczej American Heart of Poland pełniący nadzór merytoryczny nad placówką CKJ. – Nie tylko ratujemy ludziom kończyny, ale także dbamy o to, by jak najszybciej wracali do normalnego funkcjonowania. Nasi pacjenci, zamiast leżeć w szpitalu, mogą bezpiecznie się rehabilitować w swoim domu, w otoczeniu bliskich, co jest bardzo istotne w procesie dochodzenia do pełnego zdrowia – dodaje.

Zaledwie w ciągu miesiąca od otwarcia oddziału chirurgii naczyniowej hospitalizacji poddanych zostało 54 chorych, z czego prawie 70 procent stanowili pacjenci, którym uratowano kończyny dolne od amputacji. W CKJ chorzy ci uzyskali fachową pomoc, która pozwoliła im uniknąć najgorszego.

CKJ to jedno z niewielu w naszym kraju tzw. centrów sercowo-naczyniowych.
– Miażdżyca jest chorobą dotykającą cały układ krążenia, nie tylko serce. Dlatego wielu pacjentów, których zaopatrujemy kardiologicznie trafia również na oddział chirurgii naczyń. W naszej klinice pracuje wysoko wykwalifikowany zespół chirurgów naczyniowych, dzięki czemu chorzy wymagający zaopatrzenia naczyń obwodowych uzyskują fachową pomoc na miejscu, co wciąż jeszcze nie jest standardem w Polsce. O ogromnych potrzebach pacjentów niech świadczy fakt, że oddział chirurgii naczyń od momentu otwarcia notuje prawie 100-procentowe obłożenie. – mówi Paweł Kaźmierczak, prezes zarządu CKJ.

Na oddziale kardiologii CKJ w okresie od stycznia do listopada 2014 roku hospitalizowanych było łącznie ponad 1700 chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia oraz ze stabilną chorobą wieńcową, niewydolnością krążenia, wadami aparatu zastawkowego, zaburzeniami rytmu pracy serca i ciężkim, lekoopornym nadciśnieniem tętniczym.

Klinika świadczy również szeroki wachlarz usług w zakresie elektrofizjologii. W CKJ dokonywane są zabiegi wszczepiania rozruszników, kardiowerterów-defibrylatorów i CRT-D – łącznie tylko w tym roku wykonano takich zabiegów ponad 320. W Józefowie przeprowadzane są także zabiegi ablacji oraz badania elektrofizjologiczne.

Oprócz codziennej działalności Centrum Kardiologii Józefów zaangażowane jest w program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego prowadzony przez Urząd Miasta Józefowa. Z ostatniego programu przesiewowego, w ramach którego pacjenci mogli skorzystać nie tylko z bezpłatnej porady lekarza kardiologa, ale również poddać się badaniom profilaktycznym, skorzystało prawie 200 osób w wieku powyżej 50 lat. Część z nich z powodu nieprawidłowości wykrytych na etapie badań wstępnych została zakwalifikowana do dalszej diagnostyki inwazyjnej lub wszczepienia rozrusznika serca.

CKJ od kilku lat zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami dotkniętymi chorobami układu krążenia. Na oddziale kardiologicznym, chirurgii naczyń oraz intensywnej opieki medycznej do dyspozycji pacjentów jest 37 łóżek. Uzupełnieniem działalności oddziałów szpitalnych jest rozbudowana część ambulatoryjna kliniki, w której znajduje się poradnia kardiologiczna i chirurgii naczyniowej oraz pracownie diagnostyczne z zakresu rentgenodiagnostyki zabiegowej, tomografii komputerowej, elektrofizjologii, USG, echa serca, prób wysiłkowych, badań Holtera EKG i RR oraz kontroli stymulatorów.

Grupa American Heart of Poland, do której należy Centrum Kardiologii Józefów, od wielu lat tworzy w Polsce centra sercowo-naczyniowe – placówki, które dzięki oddziałowi kardiologicznemu oraz oddziałowi chirurgii naczyniowej w jednym miejscu mogą kompleksowo zabezpieczyć pacjenta pod kątem chorób sercowo-naczyniowych. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia chorego, który dzięki takiemu rozwiązaniu może w jednym miejscu, bez potrzeby szukania pomocy w innych ośrodkach uzyskać kompleksową pomoc z zakresu diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń.

Oddział Kardiochirurgii Grupy American Heart of Poland w Bielsku Białej jest wiodącą w Polsce placówką, jeśli chodzi o osiąganą jakość leczenia kardiochirurgicznego. Jej wyniki konkurują z wynikami leczenia w najlepszych ośrodkach w USA i Wielkiej Brytanii.