AHP rozwija telemedycynę

0
1048

American Heart of Poland S.A. oraz Comarch Healthcare S.A. rozpoczęły współpracę, której celem jest wprowadzenie i rozpropagowanie innowacyjnych usług telemedycznych dla osób cierpiących na schorzenia sercowo-naczyniowe.

Dzięki planowanym rozwiązaniom, wspartym dodatkowo badaniami klinicznymi, pacjenci opuszczający szpital będą mogli zostać objęci zdalną, profesjonalną opieką lekarską, gwarantującą im bezpieczeństwo przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

Obie firmy podpisały list intencyjny o współpracy strategicznej na rzecz badań i rozwoju oraz wdrożenia rozwiązań telemedycznych. Jednocześnie zostały zawarte umowy o wdrożeniu Centralnego Systemu Obsługi Pacjenta (HIS) w AHP, który to system ma być platformą zintegrowaną z rozwiązaniami telemedycznymi, jak również z platformą systemową na potrzeby analizy efektywności kosztowej świadczonych usług (ERP). Umożliwi to zbudowanie pełnego wglądu w proces leczniczy pacjenta, zarówno ten realizowany bezpośrednio w jednostce medycznej, jak i wykonywany przez pacjenta w ramach zaleceń lekarskich lub w ramach działań rehabilitacyjnych.

– Od początku w American Heart of Poland oferowaliśmy naszym pacjentom kompleksową terapię, obejmującą diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Dzięki rozwojowi technologii chcemy pójść o krok dalej i zagwarantować naszym pacjentom opiekę również po zakończeniu pełnego procesu leczenia, gdy wracają oni do domu – mówi profesor Paweł Buszman, prezes zarządu Amercian Heart of Poland. Dlatego chcemy rozpocząć współpracę z jednym z najlepszych podmiotów na rynku telemedycznym i wprowadzić ofertę zdalnej opieki kardiologicznej, ukierunkowanej zarówno na wczesną diagnostykę i profilaktykę, jak i na bieżący monitoring stanu zdrowia pacjentów w grupach wysokiego ryzyka –  dodaje.

– Nawiązanie współpracy pozwoli na objęcie precyzyjnym monitoringiem kardiologicznym szerokiej grupy pacjentów AHP. W przypadku gdy dotychczas wykonane badania nie dają jednoznacznej diagnozy, możliwa będzie kontynuacja zdalna badań, a personel medyczny AHP będzie na bieżąco nadzorował stan zdrowia swoich pacjentów, podejmując stosowne interwencje, w zależności od okoliczności – komentuje profesor Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarch Healthcare S.A.

Dzięki połączeniu technologii wypracowanej w Comarch Healthcare o nazwie Comarch e-Care oraz doświadczenia lekarzy z AHP, pacjenci będą mieli zapewnioną całodobową opiekę, jak również możliwość kontaktu telefonicznego z personelem medycznym za pośrednictwem infolinii. Jeżeli w trakcie monitoringu pacjenta, rejestrator wykryje nieprawidłowości w pracy serca, personel medyczny z jednej z placówek AHP podejmie stosowne działania, włącznie z wezwaniem karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia badanego.

W ramach współpracy AHP i Comarch w placówkach medycznych grupy planowane jest wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak między innymi rozwiązania klasy HIS, umożliwiające jeszcze efektywniejsze zarządzanie procesem leczenia pacjentów oraz prowadzenie ujednoliconej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, wspólnej dla wszystkich klinik. AHP otrzyma również możliwość świadczenia pacjentom nowatorskich usług medycznego Concierge, z uwzględnieniem szybkiego dostępu do usług oraz porad lekarskich on-line. Dzięki tym rozwiązaniom pacjenci uzyskają wgląd w osobisty rejestr dokumentacji medycznej z użyciem różnorodnych kanałów dostępowych, wystawianie recept on-line, czy dostępu do bazy wiedzy i spersonalizowanego zestawu zaleceń bazującego na historii zdrowia i choroby.

Współpraca z Comarchem jest kolejnym istotnym krokiem, rozszerzającym prowadzone już przez American Heart of Poland działania badawcze, związane z wdrożeniem rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej telemedycyny. Należące do Grupy AHP Centrum Badawczo-Rozwojowe otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację badań w projekcie prowadzonym w ramach konsorcjum pod przewodnictwem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pod tytułem:  „Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia”. Dodatkowo NCBiR dofinansował także samodzielny projekt AHP „Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego”.  W ramach tego projektu, jako kontynuację rehabilitacji stacjonarnej, AHP chce zaproponować swoim pacjentom dodatkową roczną rehabilitację  zdalną przy użyciu technologii telemedycznych. Około 500 pacjentów zostanie zaopatrzonych w odpowiedni sprzęt, m.in. urządzenia monitorujące ich stan zdrowia.

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland (AHP) to obecnie ponad 30 placówek, ratujących zdrowie i życie ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. Wszystkie oddziały działające w ramach AHP pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. AHP były pionierem między innymi w kompleksowym leczeniu chorych z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych (w tym z miażdżycą tętnic szyjnych), w wykonywaniu złożonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego, a także we wprowadzeniu urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dolnych. Na co dzień w placówkach pracuje ponad 300 kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Chory w placówkach grupy AHP ma dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA.

W strukturach AHP działa dodatkowo Centrum Badawczo-Rozwojowe. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w CBR prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.