AHP: umowa ze spółką Tomma Diagnostyka Obrazowa w sprawie sprzedaży pracowni

0
838


Zarząd American Heart of Poland S.A. poinformował, że  20 października 2016 doszło do zawarcia pomiędzy spółką oraz Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. umowy przedwstępnej dotyczącej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Oleśnickie Centrum Obrazowania.

Oleśnickie Centrum Obrazowania powstało w 2009 roku. Zajmuje się wykonywaniem badań z zakresu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego a także wtórną rekonstrukcją danych. Analizą badań zajmuje się wykwalifikowany i doświadczony zespół, złożony z techników elektroradiologii i lekarzy specjalistów w dziedzinie diagnostyki obrazowej.

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland to obecnie ponad 30 placówek szpitalnych, przyjmujących ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. W placówkach tych znajdują się ośrodki kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. Jednostki te współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych.

Na początku października 2016 zarząd American Heart of Poland S.A. poinformował o otrzymaniu ze Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zaproszenia do negocjacji w postępowaniu dotyczącym sprzedaży pracowni tomografii komputerowej, działającej w tej placówce.

Tomma Diagnostyka Obrazowa prowadzi pracownie, które działają między innymi w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie czy Ostrowie Wielkopolskim.

Pracownie zostały założone przez spółkę KIE, która w grudniu 2015 roku zmieniła nazwę na Tomma Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o., a od roku 2016 roku funkcjonuje jako Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. Firma działa na rynku od ponad 25 lat, prowadząc obecnie ponad 20 pracowni diagnostyki obrazowej.

Jednym z obszarów działalności firmy Tomma są opisy badań radiologicznych wykonywane drogą teletransmisji. Centrum teleradiologii działa w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Badania opisywane są w dwóch trybach: planowym i pilnym. Obecnie w systemie teleradiologii obsługiwanych jest blisko 50 podmiotów medycznych,

W roku 2014 właścicielem spółki został Fundusz Tar Heel Capital.