AHP zapowiada zamknięcie sześciu ośrodków

0
792

W związku z zaproponowanymi przez Agencję Rozwoju Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) obniżkami wycen procedur medycznych grupa American Heart of Poland oświadczyła, że zmuszona jest do zamknięcia do końca 2016 roku sześciu swoich ośrodków.

Trzy z nich to jednostki kardiologii interwencyjnej, do których trafiają chorzy z zawałem serca, a kolejne trzy – chirurgii naczyniowej, zajmujące się między innymi pękniętymi tętniakami aorty brzusznej czy skrajnym niedokrwieniem kończyn dolnych prowadzącym do amputacji.

AHP oświadcza, że konieczność zamknięcia placówek jest konsekwencją „opublikowania propozycji ogromnych, bo w przypadku niektórych procedur sięgających nawet 60 procent, cięć wycen świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej”.

– Decyzja o zamknięciu ośrodków jest dla nas ciężka, ale nie mamy wyjścia. Niestety środki zaproponowane w zarządzeniu prezesa NFZ, które weszło w życie 1 lipca 2016 roku, będą dalece niewystarczające, by ośrodek mógł się utrzymać. A to dopiero początek, bo kolejne obniżki, proponowane tym razem przez AOTMiT, mają wejść od 1 stycznia 2017 roku – stwierdza cytowany w komunikacie prasowym AHP profesor Stefan Kiesz, współzałożyciel i wiceprzewodniczący rady nadzorczej American Heart of Poland..

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland to obecnie ponad 30 placówek szpitalnych, przyjmujących ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. W placówkach tych znajdują się ośrodki kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. Jednostki te współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Chory w placówkach grupy AHP ma dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA.