AHP: zaproszenie do negocjacji w sprawie sprzedaży pracowni TK

0
890

Zarząd American Heart of Poland S.A. poinformował o otrzymaniu ze Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zaproszenia do negocjacji w postępowaniu dotyczącym sprzedaży pracowni tomografii komputerowej, działającej w tej placówce.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Pracownia jest wyposażona w 16-rzędowy, spiralny tomograf komputerowy firmy Siemens. Tomograf jest stosowany zarówno do standardowych badań diagnostycznych, jak i do zaawansowanej diagnostyki kardiologicznej (koronarografia TK), onkologicznej czy neurologicznej (perfuzja mózgu). Jest dostosowany do sytuacji, w których wymagana jest szybka diagnoza, takich jak udar mózgu czy atak serca.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii powstał we wrześniu 2005 roku w należącym do miasta Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej. Klinika należy do Grupy American Heart of Poland S.A.

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland to obecnie ponad 30 placówek szpitalnych, przyjmujących ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. W placówkach tych znajdują się ośrodki kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. Jednostki te współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych.

Pacjenci w placówkach grupy AHP mają dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA.