Akademia Ratownictwa Lux Med: III eta akcji „Umiem pomóc”

0
1106

Akademia Ratownictwa Lux Med zakończyła III etap akcji edukacyjnej „Umiem pomóc”. Uczestniczyło w nim prawie 500 uczniów z sześciu wrocławskich szkół średnich.  Wcześniej została przeszkolona młodzież z Warszawy, Katowic, Krakowa i Piaseczna – w sumie ponad 2 500 osób.  Sukcesem projektu jest zarówno imponująca liczba uczestników szkoleń, jak i wiedza oraz praktyczne umiejętności młodych ludzi, którzy są teraz dobrze przygotowani i potrafią ratować życie.

„Umiem Pomóc” to sukcesywnie rozwijający się program edukacyjny stworzony przez Akademię Ratownictwa Lux Med, realizowany od 2011 roku. Jego celem jest efektywne szkolenie uczniów szkół średnich w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wyróżnia go skala działań – tysiące uczestników, zasięg – 31 szkół w 5 miastach, ponad setka praktycznych warsztatów, a przede wszystkim osoby prowadzące – profesjonalni ratownicy medyczni i lekarze, którzy na co dzień ratują życie.

Młodzi uczestnicy szkoleń we Wrocławiu doceniają zwłaszcza ten aspekt akcji i możliwość bezpośredniej oraz indywidualnej współpracy w ramach zajęć praktycznych z ratownikami medycznymi.
– To były ciekawe zajęcia z ratownikami, szczególnie gdy mogliśmy trenować  udzielanie pierwszej pomocy na fantomie. Co okazało się nie takie proste. Ale teraz już  wiem jak się zachować – mówi Jacek, uczeń LO nr VIII we Wrocławiu.
– Ratowanie życia to potrzebna umiejętność. Przed szkoleniem z ratownikami „Umiem pomóc”, nie wiedziałam co robić, gdy ktoś potrzebował pomocy  – mówi Anna, uczennica Liceum Sportowego Gimbasket we Wrocławiu.

Uczniowie po zakończeniu kursu otrzymują spersonalizowane karty, na których opisane są poszczególne etapy ratowania życia.

Dla Lux MEd, organizatora akcji, ważna jest również opinia dyrekcji szkół oraz nauczycieli, dla których jest to ciekawe uzupełnienie programu nauczania.
– Akcja „Umiem pomóc” to cenna inicjatywa dla uczniów. Szkolenie prowadzone przez ratowników Lux Med w naszej szkole przebiegało bardzo profesjonalnie – zwłaszcza zajęcia praktyczne i indywidualna nauka z każdym z uczniów okazały się najbardziej interesujące i efektywne – mówi Ireneusz Jóźwiak, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

W czasie III etapu akcji interesujące były także zajęcia „Umiem pomóc” w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie – szkole, której uczniowie kształcą się w zakresie ratownictwa medycznego.
– Chcę zostać ratownikiem medycznym i dlatego wybrałem Liceum RCKU. Zajęcia „Umiem pomóc” prowadzone przez zawodowych ratowników były bardzo ciekawe. Bezpośrednio od nich dowiedziałem się jak wygląda ta praca i jak jest trudna. Szkolenie pokazało podstawowe zachowania, jak udzielać pierwszej pomocy – podsumowuje Piotr, uczeń szkoły w Piasecznie.

„Umiem pomóc” to akcja ogólnopolska, która w kolejnych etapach odwiedza wybrane miasta. Władze lokalne doceniają jej potencjał i patronują działaniom w szkołach: prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w Warszawie, prezydent Jacek Majchrowski w Krakowie, w Katowicach – prezydent Piotr Uszok, a we Wrocławiu – Urząd Miasta. Od początku akcji także Ministerstwo Zdrowia wspiera „Umiem pomóc” swoim patronatem.

Zajęcia w ramach „Umiem pomóc” trwają cztery godziny. Praktyczne, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, prowadzone są w ramach przedmiotu przysposobienie obronne lub edukacja dla bezpieczeństwa. Akademia Ratownictwa Lux Med zapewnia także materiały: plansze szkoleniowe, certyfikaty dla szkół poświadczające udział w zajęciach, a dla uczniów spersonalizowane karty, zawierające podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz najważniejsze numery telefonów do służb ratowniczych.

Akcja jest obecna także w Internecie – na www.umiempomoc.pl znajdują się wszelkie informacje o samym programie, materiały szkoleniowe oraz odbywają się konkursy promujące wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Naklejki z kodami QR, które otrzymują uczniowie, automatycznie przekierowują zainteresowanych z telefonu komórkowego na www.umiempomoc.pl

Akcja „Umiem pomóc” została poprzedzona badaniami dotyczącymi poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z pierwszej pomocy, które przeprowadził Instytut 4P reaserch mix. Wyniki pokazały, że młodzi ludzie wiedzą, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, ale aż 63 procent nie podjęłaby żadnego działania samodzielnie, głównie ze względu na obawę o bezpieczeństwo poszkodowanego. Aż 75 procent respondentów nie jest do końca pewnych jak właściwie reagować. Jednocześnie prawie cała młodzież – 99 procent – jest przekonana, że każdy człowiek, a nie tylko wykwalifikowany personel, powinien umieć podjąć działania ratujące życie. Uczniowie deklarują, że to właśnie w szkole chcą uczyć się pierwszej pomocy, nie tylko od nauczycieli, ale przede wszystkim od wykwalifikowanych instruktorów.