Akademickie Centrum Medyczne: bezpłatne badania profilaktyczne

0
887


Akademickie Centrum Medyczne z Warszawy, które oferuje usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze, organizuje bezpłatne badania profilaktyczne dla osób powyżej 18 roku życia. Badania obejmują diagnostykę i konsultacje lekarskie, odbywają się w poliklinice Centrum.

W ramach akcji, które odbywa się w marcu 2014 roku, można wykonać bezpłatne badania krwi (morfologia, cholesterol, glukoza, kreatynina), dokonać pomiaru wagi, ciśnienia tętniczego krwi, BMI, badania EKG oraz skorzystać z bezpłatnego przeglądu stomatologicznego.

Akademickie Centrum Medyczne działa od października 2012 roku. Placówka oferuje ambulatoryjne i całodobowe usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze, szczególnie przeznaczone dla osób z chorobami neurologicznymi. Centrum zostało utworzone przez Fundację Nowe Horyzonty oraz Prywatną Wyższą Szkołę Businessu, Administracji i Technik Komputerowych. Placówka działa w obiektach uczelni przy ulicy Bobrowieckiej 9. 

W ramach Centrum działa poliklinika specjalizującą się w diagnostyce i lecznictwie wszystkich schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem chorób mózgu, zwłaszcza choroby Alzheimera i Parkinsona, stwardnienia rozsianego, chorób naczyniowych mózgu, stanów poudarowych i pourazowych, całodobowy zakład opieki i rehabilitacji ukierunkowany głównie na pomoc pacjentom ze schorzeniami mózgu oraz ośrodek terapii poznawczo-ruchowej ukierunkowany na zapewnienie dziennej opieki i rehabilitacji dla osób starszych i dotkniętych schorzeniami mózgu.

W poliklinice działa kilkanaście poradni specjalistyczny, wśród nich między innymi neurologiczna, psychiatryczna, kardiologiczna i nadciśnienia tętniczego, diabetologiczna, psychologiczna z neurologią kliniczną.  W placówce działa także zakład diagnostyki obrazowej, który składa się  z pracowni rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i pracowni USG oraz zakład neurofizjologii klinicznej, w którym działa pracownia EEG, EMG/PW oraz pracownia EKG, EKG-Holter, RR-Holter.

Usługi placówki są komercyjne.