Akcemed: nowa oferta pobytu dziennego dla seniorów

0
956


Akademickie Centrum Medyczne z Warszawy wprowadziło nowe usługi pobytu dziennego dla osób starszych. Pobyt ten jest realizowany w układzie godzinowym. Koszt jednej godziny opieki wynosi 20 zł.

Do placówki przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi, z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, demencją starczą czy osoby długowieczne, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pozostać w domu bez opieki.

W ofercie Centrum znajduje się kompleksowa opieka wraz z różnymi formami aktywizacji przeznaczonymi specjalnie dla osób w wieku 60+ jak i dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi. Placówka zapewnia opiekę pielęgniarską i opiekunów medycznych oraz wsparcie psychologiczne, terapię zajęciową, muzykoterapię oraz opiekę lekarską. W dziennym planie dnia znajdują się między innymi zajęcia poprawiające sprawność fizyczną, motoryczną i intelektualną.

Akademickie Centrum Medyczne działa od października 2012 roku. Zostało utworzone przez Fundację Nowe Horyzonty oraz Prywatną Wyższą Szkołę Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, obecnie to Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych.

W ramach Centrum funkcjonują: przychodnia lekarska, Zakład Diagnostyki Wczesnego Wykrywania Chorób, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Całodobowy Zakład Opieki i Rehabilitacji oraz Dzienny Ośrodek Terapii Poznawczo-Ruchowej.

ACM specjalizuje się w diagnostyce schorzeń neurologicznych, zwłaszcza chorób neurodegeneracyjnych, a także w diagnostyce i leczeniu schorzeń kręgosłupa i narządu ruchu.

Przychodnia świadczy także usługi z zakresu medycyny pracy. Dla zapewnienia kompleksowości usług pacjentom przychodni służy swoim zapleczem Zakład Diagnostyki Wczesnego Wykrywania Chorób z czterema pracowniami: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, USG ( w tym echo serca) oraz RTG. Działa także tutaj w pełni wyposażony Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii.

Całodobowy Zakład Opieki i Rehabilitacji działający w placówce powstał w związku z ogromnym zapotrzebowaniem i z myślą o stacjonarnym pobycie osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi i chorobami neurodegeneracyjnymi, a także po udarach i przebytych urazach. Dla opiekunów osób chorych ACM organizuje otwarte, bezpłatne grupy wsparcia z udziałem psychologa.

Centrum działa w Warszawie w obiektach Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych przy ulicy Bobrowieckiej.