Akredytacja CMJ dla Szpitala Pro-Familia

0
1345

Szpital Pro-Familia z Rzeszowa otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Akredytacja została przyznana w oparciu o nowo wprowadzone normy.

Normy te dotyczą szczególnie takich dziedzin jak dział diagnostyki obrazowej a także praw pacjenta. Większe znaczenie ma monitorowanie działalności klinicznej i analiza zdarzeń niepożądanych takich jak zgony okołooperacyjne, reperacje czy przedłużona hospitalizacja.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pro-Familia to niepubliczny szpital specjalistyczny o profilu neonatologiczno-położniczo-ginekologicznym. W skład szpitala wchodzą: oddział neonatologii, oddział położnictwa, zunifikowany oddział ginekologii, urologii i chirurgii oraz nowoczesna pracownia diagnostyki obrazowej. Integralną częścią szpitala jest także przychodnia, będąca kontynuatorką Centrum Medycznego Pro-Familia, działającego w Rzeszowie przy ul. Podpromie 8/1A. Placówka ta została częściowo przeniesiona i wcielona do nowego Szpitala Pro-Familia przy ul. Witolda 6B.
Szpital dysponuje 50 łóżkami, z czego połowa przeznaczona jest dla oddziału położniczego, a reszta dla oddziału zunifikowanego. Oprócz położnictwa i opieki nad noworodkiem, w Szpitalu wykonywane są operacje ginekologiczne, a w przyszłości – urologiczne i chirurgii jednego dnia. W przychodni są realizowane badania prenatalne. Częścią szpitala jest także poradnia stomatologiczna, która oferuje usługi w zakresie stomatologii estetycznej, zachowawczej oraz rodzinnej. Poza tym placówka posiada poradnie: ginekologiczno-położniczą, urologiczną, rehabilitacyjną, neonatologiczną, psychologiczną i anestezjologiczną. Oferuje także porady dietetyka, prowadzi pracownię USG, laboratorium, wykonuje badania prenatalne.

Szpital Pro-Famila znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Witolda. Koszt budowy placówki wyniósł 40 mln zł. Większościowym udziałowcem Centrum Medycznego Pro-Familia jest Vispro Medical, spółka zależna firmy developerskiej Vispro Development. Vispro Development działa na rynku od 1998 r. Zajmuje się budową budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych.