Akredytacje CMJ dla prywatnych szpitali: Salus i Angelius

0
967

Prywatne szpitale: Agnelius z Katowic oraz Salus ze Słupska otrzymały akredytacje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Angelius otrzymał akredytację po raz pierwszy, Salus już po raz drugi. Akredytacje są ważne do 30 czerwca 2016 roku.

Angelius zdobył akredytację w ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szpital Angelius specjalizuje się w ginekologii i urologii, świadczy także usługi z zakresu okulistyki, chirurgii plastycznej i ogólnej, ortopedii, otolaryngologii. Oferuje leczenie niepłodności oraz badania prenatalne. Posiada dwa oddziały szpitalne z 15-oma pokojami dla pacjentów i dwie sale operacyjne.  W lipcu 2012 roku w Angelius Szpital wdrożono Okołooperacyjną Kartę Kontrolną, która została przygotowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w ramach inicjatywy Bezpieczna Chirurgia Ratuje Życie (Safe Surgery Saves Lives).

Klinika Salus ze Słupska prowadzi interdyscyplinarny oddział zabiegowy, który wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii, ortopedii, otolaryngologii i okulistyki. Placówka prowadzi także zespół poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne (4 pracownie i 2 laboratoria analityczne i mikrobiologiczne).

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie. Obecnie certyfikat akredytacyjny CMJ posiadają 122 szpitale.